Netwerken

Start een netwerk voor jou en je collega’s van andere verenigingen binnen DNA! En leer en inspireer elkaar.

DNA netwerkgroepen

De kracht van DNA is om met elkaar - leden, bestuurders & eventueel partners - activiteiten van de vereniging in te vullen, vorm te geven en tot resultaten te komen. 

Op dit moment zijn er al verschillende netwerkgroepen actief, namelijk het:

 1. netwerk van secretarissen / contactpersoon Cécile Veldman
 2. netwerk van juridische professionals / contactpersoon Esther Tierie
 3. netwerk van HR professsionals / contactpersoon Esther Tierie
 4. netwerk van wetenschappers / contactpersoon Esther Tierie
 5. netwerk communicatie professionals / contactpersoon Esther Tierie
 6. netwerk van event professionals / contactpersoon Jose Snoek- Charmant
 7. netwerk van financieel experts  / contactpersoon Jose Snoek- Charmant
 8. Netwerk van belangenbehartigers / contactpersoon Esther Tierie
 9. netwerk voor verenigingsdirecteuren / contactpersoon Cécile Veldman

Benieuwd wanneer de bijeenkomsten gepland staan? Raadpleeg de DNA agenda en schrijf je in.

DNA heeft een aantal spelregels opgesteld voor de netwerken, die een kader bieden. Ze staan hieronder.

 1. DNA richt, het liefst op initiatief van een of meer verenigingsprofessionals, netwerken in voor verenigingsprofessionals die dezelfde rol hebben binnen een vereniging.
 2. DNA draagt zorg voor de organisatie van de netwerkbijeenkomsten.
 3. Tijdens de bijeenkomsten is altijd iemand van DNA aanwezig die iedereen welkom heet.
 4. DNA draagt (op termijn) zorg voor een plek op de website waarin leden digitaal contact kunnen onderhouden.
 5. Na de eerste bijeenkomst worden volgende bijeenkomsten georganiseerd door leden van het netwerk zelf. Leden van het netwerk dragen zelf zorg voor het programma en de organisatie van de dag, zoals een locatie. DNA draagt zorg voor het versturen van de uitnodiging van de bijeenkomsten, de registratie van de deelnemers en het sturen van het programma aan de deelnemers.
 6. Na een bijeenkomst koppelt het netwerk de bevinden terug aan DNA. DNA kan de resultaten uit de bijeenkomst toegankelijk maken voor de rest van het netwerk. Of voor andere verenigingen.
 7. Het netwerk komt tussen 2 en 4 keer per jaar bijeen.
 8. Het netwerk speelt een rol in het DNA jaarcongres. Welke rol wordt overlegd tussen het netwerk en de organisatie van het DNA jaarcongres
 9. Het netwerk krijgt een klein budget
 10. De netwerkbijeenkomsten zijn alleen voor alle verenigingsprofessioanals open gesteld. 

Aanmelden voor een netwerkgroep of heb je een vraag over een van de netwerken? Stuur een mail aan info@wijzijndna.nl

- Partners -
Geen gegevens gevonden