Cito viert feest!
25-02-2019 Partner

Cito heeft iets te vieren!  Het is 50 jaar geleden dat de heer A.D. de Groot een objectieve toets ontwikkelde om inzicht te krijgen in het hele kind. Hij geloofde in een instrument dat alle kinderen dezelfde kansen gaf om te laten zien wat ze in hun mars hadden, ongeacht afkomst of sociale willekeur. Behoorlijk revolutionair in een tijd waarin afkomst, status, woonplaats en geld de kansen van een kind op vervolgonderwijs bepaalden.

Een leven lang leren
Inmiddels leven we in een dynamische maatschappij waarin je nooit klaar bent met leren. Een leven lang leren zorgt ervoor dat je je blijft ontwikkelen, ook als volwassene. Waar Cito groot is geworden met de Cito-toets (nu Eindtoets), zetten wij onze kennis, ervaring en expertise nu in voor iedereen. Zodat iedereen de kans krijgt de beste versie van zichzelf te worden. Niet alleen het onderwijs, maar ook de branche- en beroepsverenigingen, de sportbonden, het bedrijfsleven en de overheid weten ons nu te vinden. Allemaal willen ze hetzelfde: het eerlijk en objectief toetsen van kennis, vaardigheden en gedrag en een kwaliteitsstandaard neerzetten. Zo werken we al voor de KNVB, SECT en ISSO.

Feest
Een jubileum moet je vieren. En dat doen we graag met u. Naast de nieuwe website zijn er door het jaar heen allerlei activiteiten.
Op 25 januari 2019 waren wij bijvoorbeeld gastheer op de 8e editie van de Wiskunde-olympiade voor bedrijven: een vriendschappelijke wedstrijd voor beroepswiskundigen uit het bedrijfsleven. En op 16 maart 2019 gooien we de deuren op voor de Open dag Cito van 12:00 – 16:00. U bent van harte welkom! https://bit.ly/2WHOYlt

Bron: Cito

- Partners -