Automonteur toe aan modernere cao
24-06-2019 Nieuwsbericht

 

,,In de huidige cao hebben we alles dichtgetimmerd waardoor er amper mogelijkheid is tot maatwerk”, zegt voorzitter Bertho Eckhardt. ,,Bovendien begrijpen veel werknemers de cao niet. Als je het boekwerk leest kom je nog teksten als ‘des zaterdags’ tegen. Dat is sowieso niet meer van deze tijd.” De Bovag-voorzitter legt de bal neer bij werkgevers en werknemers in de branche. De automotive sector verandert in rap tempo. Het gaat daarbij niet alleen om de technologie en de opkomst van de elektrische auto, maar ook om de wensen van klanten.

Vernieuwing

,,Niet alleen het onderhoud, ook de kwaliteit van het werk gaat veranderen. Daarom zijn de arbeidsvoorwaarden toe aan vernieuwing. Wij vinden dat werkgevers en werknemers meer ruimte moeten krijgen om samen tot goede afspraken te komen. Dat kan via een uitgeklede raamwerk-cao, waarin je vooral de arbeidsvoorwaarden en lonen afspreekt. We hopen hiermee een voorbeeld te stellen, zodat andere sectoren volgen. En ja, dan moeten we als Bovag ook een stapje terug doen.”

Bovag is onlangs een praktijkexperiment gestart bij enkele bedrijven. ,,En daarbij hebben we werkgevers en werknemers gevraagd hoe ze de nieuwe arbeidsverhoudingen voor zich zien. Dat hebben ze in de praktijk ook uitgeprobeerd en daaruit blijkt onder meer dat jonge monteurs veel meer behoefte hebben om zelf de regie te nemen. Dat kan gaan over de planning, maar ook over werkzaamheden”, zegt Eckhardt.

Bovag, dat zo’n 9000 leden heeft, en de vakbonden hebben eind vorig jaar een nieuwe cao afgesloten voor de 85.000 werknemers. De partijen kwamen onder meer een loonsverhoging en een regeling voor oudere werknemers en duurzame inzetbaarheid overeen. Eckhardt wil ook in de toekomst zaken blijven doen met de vakbonden. ,,Dat is het uitgangspunt en het is dan ook zeker niet de bedoeling om de vakbeweging buitenspel te zetten. Maar ze moeten wel meedenken om concrete stappen te maken. We kunnen niet alles meer op macro-economisch niveau afspreken. Werkgever en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid.”

Eckhardt realiseert zich dat het voor sommige werkgevers lastig kan worden. ,,We willen onze leden daarom helpen een cultuurverandering in hun bedrijven te realiseren. Meer persoonlijk leiderschap bij de werkgever, maar ook bij de medewerker.”

- Partners -