RAE

Het Register Association Executives is opgezet voor verenigingsprofessionals om de kwaliteit van beroepsbeoefenaren te verhogen en objectieve criteria te ontwikkelen voor bestuurders die deze professionals in hun vereniging nodig hebben.

Sterke verenigingsprofessionals voor een sterk Nederland

In een snel veranderende wereld is het belang van “samen sterk” belangrijker dan ooit. Dit vraagt steeds meer van vakverenigingen, beroepsorganisaties en branche verenigingen. Meer dan ooit is kennis en ervaring nodig bij professionals in de wereld van verenigingen.
 

Polderen

Nederland heeft een sterke economie en staat in veel (internationale) ranglijsten in de top 10. Denk daarbij aan onze export en concurrentie positie, maar vooral ook aan ranglijsten met het beste land om in te wonen, het beste onderwijs en de beste gezondheidszorg.

Voor een (belangrijk) deel is dat toe te schrijven aan de economische en sociale structuren in Nederland waar overleg kan plaatsvinden en waar snel geschakeld kan worden. Uitkomsten uit deze structuren staan ook wel bekend als “polderen”. Vakorganisaties, beroepsverenigingen, ondernemerskringen en brancheorganisaties zijn belangrijke platformen waarmee het overleg vorm gegeven kan worden en waar instrumenten ontwikkeld worden die individueel niet mogelijk zijn maar collectief wel. 
 

Verenigen

Sinds 2015 hebben verenigingen hun eigen platform: DNA. Het platform is bedoeld om verenigingen in Nederland sterker en toekomstbestendig te maken. Om de positie van de professional van verenigingen en stichtingen te borgen en te ontwikkelen is het Register Association Executive (RAE) in het leven geroepen. Professionals die (vrijwillig) geregistreerd staan in dit register laten niet alleen zien dat ze een bepaald niveau (er zijn 4 niveaus) hebben, maar ook dat ze hun vak serieus nemen. Jaarlijks investeren zij in actualiserings -en professionaliseringsbijeenkomsten die de benodigde punten opleveren om de registratie in het register te behouden. RAE is een onafhankelijke stichting die administratief gebruik maakt van het secretariaat van DNA. Daarnaast voorziet DNA mede in de mogelijkheid om de noodzakelijk punten te halen via bijscholingen (DNA Academie) en Q-sessies.
 

Registreren

Als u ook vind dat Nederland gebaat is bij een sterke verenigingscultuur en het vak van verenigingsprofessional verder vorm wil geven, dan wordt u van harte uitgenodigd om u te laten registreren in het register. Uiteraard praat u dan ook mee over de vorm die het register uiteindelijk moet krijgen.

Wil je je ook registreren of wil je meer lezen over het Register Association Executives?
Lees hier meer over het register

Al geregistreerd als RAE? Log dan in op PE-Online om je dossier in te zien en je activeiten bij te houden.Inloggen op PE-Online

Direct registeren? klik dan hier

Via Onderstaande links zijn alle RAE geregistreerden te raadplegen per beroepsgroep

Verenigingsmanager
Vakspecialist
Beleidsadviseur/ - secretaris
Bureaumedewerker

 

Voor vragen kun je terecht bij het RAE secretariaat, rae@denederlandseassociatie.nl of onder telefoonnummer: 030-2271677.

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden