Focusgroep duurzaamheid
19-06-2023

Onze leden willen graag met vakgenoten hun kennis en ervaring delen en hun cases voorleggen. Daarom zijn we gestart met focusgroepen. Het doel is om, in een informele setting, van elkaar te leren en inspiratie op te doen voor jouw vereniging. De opgedane kennis vanuit de focusgroepen delen we in de kennisdossiers voor onze leden. Naast de focusgroepen verdienmodellen, vrijwilligers, verenigingsontwikkelingen, organiseren we ook een focusgroep rondom het thema duurzaamheid.

Praat mee en laat je informeren en inspireren. Wil je meer informatie of deelnemen? Stuur dan een mail naar Lotte@wijzijndna.nl 

Start: 15:30 uur - 17.00 uur (online)
De link voor deze meeting ontvang je na aanmelding

Online via Teams
U kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.