DNA Najaarsbijeenkomst 2019
14-11-2019 Event

Hoe kom je op een moderne, snelle en gedragen manier in je vereniging tot standpuntbepaling?                                                                                                                          

Deze DNA najaarsbijeenkomst staat in het teken van kennis en ervaringsuitwisseling over nieuwe en eigentijdse manieren om tot standpuntbepaling te komen, waarbij het organiseren van draagvlak centraal staat. Hoe krijg je mandaat? Van wie krijg je mandaat? Wat is precies het mandaat? Hoe snel kan je mandaat krijgen? Hoe ga je om met representativiteit en wie mag er meepraten?  Hoe ziet een eigentijdse commissie of werkgroep structuur er uit? Zijn er alternatieven? Kan het ook digitaal? Welke goede en minder goede voorbeelden kunnen we met elkaar delen? 

Deze en vele andere vragen (en mogelijke antwoorden) zullen aan de orde komen.
Aan het einde van de bijeenkomst bepalen we wat de 10 meest moderne manieren zijn om tot standpuntbepaling te komen. En hebben we vraagstukken geïnventariseerd die aan de orde kunnen komen in een mogelijke vervolgbijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:15:30 uur Ontvangst

16:00 uur Welkom door voorzitter DNA/ NBV

16:05 uur  Inleiding door Martijn Hos van Thuiswinkel.org.

16:25 uur  Inleiding door Francien van Bohemen van Vereniging van openbare Bibliotheken

16:45 uur  Interactie/gedachtewisseling
 
17:55 uur  Algemene Leden Vergadering DNA (toegankelijk voor iedereen) 

Agenda ALV
Bijlage 1 Voortgangsrapport
Bijlage 2 Concept Jaarplan
Bijlage 3 Begroting DNA
Bijlage 4 Begroting VM

18:10 uur  Einde met aansluitend een borrel

 

 

- Partners -