Netwerkbijeenkomst Verenigingsdirecteuren middelgrote verenigingen
22-01-2020 Event

DNA netwerkbijeenkomst directeuren middelgrote verenigingsbureaus (6-50 medewerkers).

16.00 uur          Inloop met welkomsdrankje en hapje

16.30 uur         Welkom door Richard Francke, directeur van de IGC

16.40 uur         Gedachtewisseling over de nut en noodzaak van het netwerk.

  •                         Wat willen jullie halen? Brengen?
  •                         Afspraken maken over het vervolg.

17.10 uur         Inleiding door Peter de Roode* over vormen van samenwerking in organisaties en wat goede samenwerking vraagt van leidinggevenden. Hij deelt onder andere de meest recente inzichten uit onderzoek dat hij doet op dit thema. Samenwerking heeft betrekking op zowel het verenigingsbureau als tussen bureau en leden.

17.40 uur         Uiteen in groepen voor interactie en reflectie op het thema. 
                        Keuze uit 3 onderwerpen.

18.15 uur          Terugkoppeling uit de groepen

18.30 uur          Afsluiting en borrel

 

* Peter de Roode is organisatieadviseur, consultant, en trainer. Hij begeleidt en adviseert profit en non-profit organisaties onder meer op het terrein van organisatie ontwikkeling, strategie, klantgerichtheid en omzetverbetering. Zijn passie is om mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen, zijn specialisme is verandermanagement

- Partners -
Geen gegevens gevonden