Steeds meer slimme app's
19-06-2017 Partner

Steeds meer verenigingen gaan over tot het ontwikkelen van een eigen app. Apps om exclusieve ledeninformatie makkelijker toegankelijk te maken of om de opkomst op de ALV of cursus geautomatiseerd te registreren. Maar hoe sluit u alle verschillende ICT-toepassing optimaal op elkaar aan?

Een goede koppeling tussen de ledenadministratie, de website/kennisbank en de app maakt dat gegevens maar op 1 plek verwerkt worden en actueel zijn. Zo werkt een van de grootste aanbieders van BHV-cursussen nu met een app waarbij de docent via een tablet gemakkelijk de aan- of afwezigheid van een deelnemer kan aangeven. De aanwezige deelnemer kan op de tablet van de docent zijn handtekening zetten en zijn/haar gegevens controleren en aanpassen. De app is rechtstreeks verbonden met het Stb-systeem waardoor de deelnemerslijst tot op het laatste moment kan worden aangepast en waardoor de aan- of afwezigheid en de gewenste wijzigingen in de gegevens direct in Stb zichtbaar zijn. Voor grotere bijeenkomsten biedt een app die deelname codes op de smartphones van deelnemers scant, snelle uitkomst.

Voor sommige leden is de drempel voor het inloggen op een website hoog. Om onderlinge uitwisseling tussen leden laagdrempeliger te maken ontwikkelde een grote beroepsorganisatie een app om juist dit te faciliteren. Ook deze app is gekoppeld aan het Stb-systeem om te zorgen dat gegevens actueel zijn.

Stb ontwikkelt zelf aan het Stb-systeem gekoppelde app’s maar kan het Stb-systeem ook door middel van een API koppelen aan apps die door andere ontwikkelaars worden gemaakt.

Bron: Stb

Lees meer

- Partners -
Geen gegevens gevonden