Wie en wat is De Nederlandse Associatie?
07-02-2019 Nieuwsbericht

De Nederlandse Associatie (DNA) verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangen- organisaties, federaties, fondsen en bonden. DNA stimuleert en ondersteunt de professionalisering van verenigingen en verwante organisaties. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat verenigingen onontbeerlijk zijn voor de verbinding in de samenleving. Zij dragen bij aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

DNA zet zich ervoor in dat medewerkers van verenigingen passie voor hun vak delen en zich blijven ontwikkelen.

Bekijk hier de DNA brochure.

Meer weten?

Meer weten of wilt u dat we een keer langskomen om meer te vertellen over DNA, neem dan contact op met:

Esther Tierie,Esther@denederlandseassociatie.nl
Miranda de Haan, miranda@denederlandseassociatie.nl of bel: 030-2271677

- Partners -
Geen gegevens gevonden