Ledenonderzoek 2018: sterkere vereniging
13-03-2019 Ledennieuw

Professioneel, relevant en zichtbaar; zo zien Aedes leden de vereniging volgens het ledenonderzoek 2018. Ook vinden leden dat de dienstverlening is verbeterd vergeleken met voorgaande jaren. Een groot deel van de leden deed mee aan het onderzoek.
 

Tevreden

Leden zijn het meest tevreden over het informatieaanbod, de ondersteuning bij werkgeverszaken en de mogelijkheden tot kennisuitwisseling. Ook het besluitvormingsproces in de vereniging, de activiteiten in de regio en de belangenbehartiging worden beter beoordeeld.

In dialoog blijven en meedoen

Leden geven aan actiever betrokken te willen zijn bij de vereniging en vaker onderling met elkaar in gesprek te willen gaan.

We maken inzichtelijker wanneer en hoe leden mee kunnen praten over standpunten, prioriteiten en lobby-activiteiten van de vereniging. We willen graag met elkaar in gesprek blijven: in coalities, klankbordgroepen, dialoogsessies en allerlei bijeenkomsten. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd duidelijk is.

We stimuleren leden vooral om ook met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld bij de consultatiebijeenkomsten waar we het congres voorbereiden. Of bij coalities van de Vernieuwingsagenda. Of in één of meerdere Aedes-communities. Zo groeien we als vereniging.

Vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek? Mailt u dan verenigingssecretaris Marc van Rosmalen via m.vanrosmalen@aedes.nl.

- Partners -
Geen gegevens gevonden