Talent ontwikkelen
04-06-2019 Nieuwsbericht

NVRD doet het en ook Aedes heeft een programma om samen met leden veelbelovend jong talent verder te ontwikkelen. Bij Aedes gaat het om talenten die al werkzaam zijn bij leden. Via Bestuurder voor 1 dag maken zij actief kennis met de vereniging.

Sleutels voor succes

Leren - Allereerst is het belangrijk dat het talentprogramma aantrekkelijk is, met onder meer uitgebreide trainingen, uitwisselingen en werkvormen met veel doen, zodat deelnemers volop mogelijkheden zien om zich te ontwikkelen.

Doen-  Gebruik het programma om binnen je sector verandering en vernieuwing te versnellen (creatief leiderschap). Bestaande leiders gaan even op hun handen zitten en jonge talenten uitdagen om nieuwe dingen te ontwikkelen en oude vragen op een nieuwe manier aan te pakken. Geef een opdracht, een budget en ruimte om te doen.

Uitwisselen -  Gebruik een sectorbreed programma om uitwisseling en  te stimuleren. Dit is aantrekkelijk voor deelnemers en goed voor de leden.

Delen -  In het programma van Aedes doorloopt de directeur een deel van het opleidingsprogramma van 'zijn' trainee. Zo neem je samen nieuwe inzichten mee. Ook delen corporaties trainees (samen een).  De trainees zoeken elkaar op - en blijven dat na het programma doen - om samen te werken.

Bron: presentatie door Aedes tijdens Voorjaarsbijeenkomst van De Nederlandse Associatie

- Partners -
Geen gegevens gevonden