Luisteren naar de leden
19-11-2019 Nieuwsbericht

De VvAA houdt op 19 november een ledenbijeenkomst, zodat de achterban zorgen, vragen en ideeën over de koers van de vereniging kan delen met het bestuur en de overige leden. Een extra ledenvergadering vindt de VvAA vooralsnog niet opportuun, maar -laat vicevoorzitter Willem Veerman weten- "als na deze bijeenkomst een extra ALV op z’n plaats blijkt, dan organiseren we die.”

De VvAA reageert hiermee op de commotie die is ontstaan onder een deel van de leden naar aanleiding van recente personele veranderingen in de top van VvAA. Dissidente leden vrezen dat de VvAA met de benoeming van directeur Edwin Brugman tot strategisch adviseur de rol van actieve belangenbehartiger verruilt voor een passievere, conformistische koers. “We nemen alle signalen van leden serieus", stelt Veerman. "We vinden het belangrijk zo snel mogelijk met deze betrokken leden in gesprek te gaan." Juist om deze reden zegt Veerman niet te willen wachten op een eventuele extra algemene ledenvergadering, zoals sommige leden bepleiten.

Lees verder op Skipr

 

- Partners -
Geen gegevens gevonden