ALV in tijden van crisis; nood breekt wet?
16-04-2020 Partner

Het is voor een vereniging een wettelijke plicht om minimaal één keer per jaar een algemene (leden)vergadering te beleggen. In de statuten is vastgelegd hoe vaak en op welke wijze een algemene vergadering moet worden belegd. Het voorleggen van jaarverslag, balans en staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de leden is wettelijk verankerd.

Lees verder

- Partners -
Geen gegevens gevonden