Zielsverwanten gezocht

07-06-2021

Voor VM zoeken we verenigingen die innige contacten onderhouden met een vereniging in het buitenland. Het gaat dus niet om het lidmaatschap van de Europese of wereldwijde koepel, maar om een vereniging waar jullie regelmatig contact mee hebben.

Wat gaan we daarmee doen?
In eerste instantie denken we aan een serie dubbelinterviews waar in we het hebben over overeenkomsten en verschillen en natuurlijk over de aanleiding of reden voor het contact en wie onderhoudt het contact.

Waarom
Wij denken dat een blik van buiten naar binnen op onze vanzelfsprekendheden altijd leerzaam kan zijn en we zoeken een invalshoek om het over verenigingen in een internationaal perspectief te hebben.

Waarom niet?
Het kan zijn dat jouw vereniging juist geen innige contacten wil met een of twee zusters omdat dat de kracht van het Europese collectief kan ondermijnen. Ook vind je misschien dat het contact zozeer over de inhoud gaat, dat het niet meer interessant is voor andere verenigingen. Dat laatste is een kwestie van de juiste vragen stellen.

Meedoen:
Wil je meedoen of heb je nog vragen en wil je die stellen of heb je een ander idee over het internationale perspectief van verenigen, neem dan contact op met de redactie via jeanne@wijzijndna.nl of miranda@wijzijndna.nl


- Partners -
Geen gegevens gevonden