Wat is jullie ambitie in de energietransitie?

21-06-2021

Alle brancheverenigingen hebben leden die andere oplossingen moeten zoeken voor energie en voor het circulair maken van processen. Al gaat het maar over de vraag hoe het kantoor te warmen en koelen of de vraag op welke manier je medewerkers reizen bij ledenbezoeken.

 

Wat is jullie ambitie in de energietransitie?

  • Omdat het moet. We houden ons vooral bezig met lobby om het betaalbaar te houden. Leden zijn beducht voor kosten en knellende regels.
  • Voor wie het wil. We bieden diensten aan leden die informatie vragen en nemen het mee in de lobby.
  • Het is de norm. We maken afspraken met leden en stakeholders en ontwikkelen de sector op energie en circulariteit ( innoveren, kennisdelen en opleiden) en verlenen diensten op dit gebied.
  • Een strategisch speerpunt en kans voor de sector. We zetten in op ontwikkeling, ondersteund met lobby, afspraken en diensten.
  • Ons bestaansrecht. Wie zich bij ons aansluit, wil zich als duurzaam profileren.

De druk neemt toe

De vrijwilligheid en vrijblijvendheid nemen af, de druk neemt toe om afspraken na te komen.

Het gaat niet alleen om Europees en Haags beleid – en lobby. Maatregelen en beslissingen op dit gebied komen op alle overheidsniveaus.

Alle stakeholders voren de druk op: van aandeelhouders tot verontruste burgers die naleving afdwingen via de rechter.

Producenten worden nadrukkelijk verantwoordelijk gesteld voor het realiseren van  oplossingen.

Transitie betekent verandering

Er ontstaan nieuwe oplossingen, nieuwe businessmodellen en nieuwe uitdagingen. Het speelveld verandert voortdurend en ook de spelers veranderen. In sommige sectoren domineren hele grote, nieuwe spelers. Dus je moet voortdurend leden helpen om hier goed op in te spelen en kansen te zien.

Het zal in de polder gaan om het verdelen van schaarse ruimte en belemmeringen, het aanpassen van de infrastructuur aan circulaire processen en om arbeid en het tijdig sturen op beschikbaarheid van handen en kennis in de toekomst. Hiervan afgeleid, maar zeker niet onbelangrijk, ontstaan er nieuwe tweedelingen in de samenleving.

Uitdagingen voor verenigingen

  • Faciliteer de koplopers – breng ze bij elkaar, werk samen met kennisinstellingen, verken de toekomst.
  • Stimuleer het peloton om actief te zijn, niet alleen afwachten of laaghangend fruit plukken. Deel best practices en informeer goed over wat echt moet.
  • Ook al probeer je het peloton zo groot mogelijk te houden er komen zeker ook afhakers.
  • Wees alert op regels en praktijken die de problemen ongelijk verdelen over leden, bijvoorbeeld MKB, en probeer die groep extra te helpen.
  • Zorg ervoor dat je kunt investeren in de door de vereniging gekozen ambitie. Ook al kies je een vrij passieve ambitie, je leden zullen met vragen worstelen door de energietransitie.

Tim van der Rijken, Arthur Vernooij en Bram van den Boogaard inventariseerden de ervaringen van verenigingen die actief aan de slag zijn met de energietransitie. Je vindt hier hun artikel in VM hierover.

Ze organiseerden met DNA een kennissessie hierover. Had je daarbij willen zijn, maar is het niet gelukt? Neem contact op met DNA als je de sessie wilt terugkijken.


- Partners -
Geen gegevens gevonden