a brand new nvm

In een sterk geprofessionaliseerde vereniging als NVM komt de vraag op: hoe kun je het ledenbelang borgen, ledenbetrokkenheid versterken en leden aan het woord laten? Onder het motto: A brand new NVM ging Marc van Rosmalen samen met Ivan Pouwels aan de slag om ledenbetrokkenheid handen en voeten te geven. Je vindt dit VM-artikel bij het thema Ledenparticipatie.