alles is data

"Alles is data, je moet kiezen en focus aanbrengen". Dit is de eerste tip van Jorian Keij, hoofd van Campercontact, onderdeel van NKC. In een q-sessie samen met Sanne Fontaine en Romar van der Leij, DDMA, gaan we in op data in de vereniging. We zijn te gast bij NL-Digital. In deze q-sessie komen heel veel inzichten, kennis en informatie voorbij. 

Tips en aanbevelingen

Bepaal waar je staat Zoek een data maturity model en bepaal waar jij staat en hoe je in je vereniging met data omgaat. Dat helpt om je ambities realiseerbaar te houden.

Voor wie wil je 'iets' met data? Een vereniging zal in eerste instantie leden willen helpen met data, door data te delen, te combineren en of te verrijken. NKC wil camperaars onderweg informeren over sites, plekken om te overnachten. Daarvoor hebben ze Campercontact opgezet als aparte organisatie, en een app ontwikkelt. De app is gratis voor leden, maar kent intussen bijna 800.000 gebruikers uit 58 landen, voornamelijk Europa.

Met wie wil je samenwerken? Behalve met it-experts zul je misschien ook samen willen werken met andere partners. In de praktijk zul je gebruik (gaan) maken van verschillende beschikbare tools of willen samenwerken met andere apps of platforms.

Wat geven de gebruikers (elkaar)?  In de app van Campercontact delen de gebruikers data over zichzelf/hun camper maar ze geven vooral data over de sites door. Door die data te modereren wordt de app echt waardevol.

Gebruikers hebben altijd gelijk Bij een app bepalen de ratings hoe hoog je komt in de stores. Werkt het even niet, dan word je daar genadeloos op afgerekend in de reviews.

Data visualiseren en dashboards Om je resultaten te visualiseren, zul je beschikbare tools moeten gebruiken. Het is niet gemakkelijk om de goede te kiezen of te combineren en eruit te halen wat jij wilt zien ( bovendien gaat hier ook privacybescherming steeds meer een rol spelen).

Actionable insights  Je wilt niet alleen monitoren hoe goed het gaat maar vooral punten ophalen die je kunt verbeteren, bijvoorbeeld nieuwe gebruikers herkennen en wegwijs maken.

Het blijft mensenwerk Vind de mensen in je team die er echt voor gaan om een dataheld te worden.

Voer de ethische discussie over data dat klinkt vaag en ondoenlijk - iedereen heeft toch eigen normen en waarden? -  maar praat niet alleen over wat kan en wat mag maar ook over wat je moet willen. Voer het gesprek over principes, belangen en handelen.

Voer de discussie breed en vaak. Je kunt de discussie uiteraard in het management beginnen, maar trek het breder en voer de discussie vaker.

Wat het oplevert? Je laat maatschappelijke verantwoordelijkheid zien, kunt je onderscheiden - krijgt meer vertrouwen van media, maar ook van leden en medewerkers - en het maakt je future proof.

Maak het transparant. Streef naar een ethisch kader dat je kunt uitleggen op een verjaardagsfeestje. 

Houd voor ogen dat het gaat om vertrouwen. Voorwaarden en voordelen zijn helder en de gebruiker kan zelf bepalen wat hij of zij deelt.

Laat zien wat de afweging is. Wat is de visie, welke principes heb je, wat is de meerwaarde die je levert, welke belangen spelen mee? 

Hoe wordt het dan future proof? Als je je databeleid vanuit een ethisch kader benadert, blijf je vaak al binnen het juridische kader. In de praktijk wordt vaak gewerkt met checklists voor wettelijke regels, maar het is verstandig - en misschien interessanter - om je te verdiepen in de rechtsgronden en uitgangspunten voor wetgeving. Gebruik die als vertrekpunt. 

Wil je meer weten over het datawarehouse van Campercontact of tips van DDMA over hoe je de ethische discussie over data in je vereniging kunt aanzwengelen? Neem contact op met DNA.