artikel vm uitgelicht: struisvogelpolitiek is geen optie

Hoe ontwikkel je een strategische besluitvorming op de lange termijn? Niemand weet wat de toekomst brengt. Toch zijn sommigen er wél goed op voorbereid. Onmogelijk? Niet als je leert om strategisch vooruit te kijken.

Foresighting is een manier om verbanden te zien in wat er om ons heen gebeurt en hoe dit bijvoorbeeld de maatschappij, politiek, economie, ecologie en techno-logie gaat beïnvloeden. Het leidt tot inzichten hoe het een organisatie kan raken en hoe daarnaar gehandeld moet worden.Het belang daarvan is groot, evenals het speelveld. Concurrentieverhoudingen kunnen verschuiven, waarbij toetreders uit onverwachte hoek zullen komen. Er kunnen hele markten verdwijnen, ten koste van nieuwe die zullen ontstaan. Disruptieve technologieën kunnen bedreigend zijn, of juist aanvullende kansen bieden. Bovendien kunnen al deze ontwikkelingen lokaal, nationaal of wereldwijd plaatsvinden. Ze kunnen en zullen nieuwe samenwerkingsverbanden, ketens of belangenverhoudingen vereisen.

In dit artikel licht Van Wissenraet Van Spaendonck het fenomeen foresighting verder toe. Hoe verhoud het zich tot forecasting en wat kun je ermee in je vereniging? Op pagina 10 van VM 2-2023, editie foresight kun je het complete artikel lezen. Lees hier het complete artikel