corona en de groene buitenruimte

In 2008 was er een 'ongekende' economische crisis. In de jaren erna is er groots bezuinigd op het budget van onder andere groenonderhoud. Dit heeft geleid tot een aftakeling van het groene domein. De kwaliteit holde achteruit. Het heeft heel veel jaren geduurd voor het budget weer terug was op een 'normaal' niveau. Uit een onderzoek van Eenvandaag blijkt dat bijna alle gemeenten (87 procent) de komende maanden financiële problemen verwachten. Veel gemeenten stonden er aan het begin van dit jaar al niet florissant voor door gestegen kosten van de Wmo en de jeugdzorg. Hier komt nu de coronacrisis bovenop. En het einde is nog niet in zicht. De helft van de gemeenten voorziet een belastingverhoging. Driekwart (77 procent) vreest bezuinigingen waar 'gewone burgers' de dupe van worden. En waar gaan ze dan op bezuinigen?

Top 4-bezuinigingen:
- Wegen en fietspaden (41 procent)
- Maatschappelijke voorzieningen, zoals buurthuizen en bibliotheken (40 procent)
- Wmo (39 procent)
- Aanleg / Onderhoud groen (38 procent)
- Top of Flop

Burgers brengen als gevolg van het vele thuiswerken nog meer uren door in de eigen omgeving. Ook recreëren gaat dichter bij huis plaatsvinden. De waarde van het groen en andere voorzieningen, zoals buurthuizen, bibliotheken en zwembaden zijn dan van grotere betekenis. Er zit een discrepantie in deze bezuinigingen. We willen stimuleren dat mensen thuis en dichtbij huis blijven, maar de voorzieningen die daarvoor nodig zijn, gaan we sluiten of minder goed beheren. Op de lange termijn leidt dit tot extra kosten. Enerzijds omdat het welzijn van de bewoners terugloopt, immers er verdwijnen belangrijke voorzieningen en daarmee daalt de WOZ-waarde. Anderzijds omdat op termijn de oplopende achterstand weer ingehaald moet worden. Het zal ook leiden tot meer meldingen vanuit het publiek. Hoe meer je gebruik maakt van het park, je wandel- of je fietsroute, hoe vaker er klachten komen als deze slecht worden onderhouden. Daar bovenop komen nog eens extra maatregelen voor alternatief vervoer. Nu we niet op een kluitje in het openbaar vervoer willen zitten, is de tweewieler extra in trek. Nog meer gebruikers van de vele fiets- en voetpaden dus.

Anderhalve graad samenleving
Kortetermijnbezuinigingen kunnen dus leiden tot langetermijnpijn. Het zou goed zijn als bij de plannen naar de langetermijneffecten gekeken wordt. Zo zorgt het op peil houden van het groen voor een beter welzijn van burgers, hogere waarde van het onroerend goed, minder schade bij hitte en wateroverlast en de instandhouding van biodiversiteit. Dit laatste gaat weer allemaal ziektes tegen, zoals de Eikenprocessierups, buxusmot of invasieve exoten. Als je deze positieve effecten niet meetelt in de bezuinigingsplannen, kan het gat nog wel eens groter worden dan nu gedacht. Bij aftakeling van het groen of sluiten van het zwembad gaat de WOZ immers verder omlaag, maken mensen nog meer aanspraak op hulp en zijn er extra noodmaatregelen nodig om wateroverlast en hitte tegen te gaan. Dan lopen de kosten dus veel hoger op.

Kies voor duurzame kwaliteit
Het is dan ook verstandig om verder te kijken dan de Excel met de cijfers. Nadenken over de langetermijneffecten helpt om langdurig de financiën op orde te houden. Het inschakelen van kwaliteitsaannemers is daar ook een voorbeeld van. Bedrijven die kiezen voor een kwaliteitsmanagementsysteem onder ISO 9001 in combinatie met Groenkeur hebben hun processen goed in beeld, werken veilig, gaan verstandig met klachten om, worden minder snel overvallen door paniek. Ze hebben van tevoren al een aantal belangrijke analyses gemaakt om de risico's te beperken. Het is dan ook verstandig om zo met bezuinigingen om te gaan. Denk er vroegtijdig over na en laat u niet overvallen door de waan van het moment. Denk na over besparen als het nog niet nodig is. Dan gaat u ook voor duurzame kwaliteit in uw omgeving. U realiseert zo verstandig topbeslissingen in plaats van flopbesluiten.

Bron: Stichting Groenkeur