digitale alv/ledenraad verlengd

Aangezien er nog steeds beperkende maatregelen ter voorkoming van nieuwe coronavirusbesmettingen zijn, kunnen verenigingen ook in februari en maart nog een puur digitale ALV/Ledenraad houden.

Het ontwerpbesluit ter verlenging van de geldigheid van de zogenoemde ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is op 12 januari jl. door demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) bij de Tweede en Eerste Kamer voor commentaar ‘voorgehangen’. Aangezien het ontwerpbesluit door de Tweede Kamer niet controversieel is verklaard en de beide Kamers geen commentaar en bezwaar hadden tegen de verlenging, kon het definitieve besluit op 29 januari in het Staatsblad worden geplaatst. In de tijdelijke wet is de bepaling opgenomen dat verlenging van de werkingsduur steeds mogelijk is voor een maximumperiode van twee maanden. Om echter meer zekerheid aan verenigingen te bieden, heeft de minister eerder al bekend gemaakt dat de tijdelijk wet slechts vervalt indien ten minste twee maanden voor de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging is gedaan.