digitale alv verlengd tot 1 augustus

Verenigingen kunnen in ieder geval tot 1 augustus 2021 een digitale ALV houden

De komende maanden kunnen verenigingen nog een geheel digitale ALV houden, omdat er nog altijd beperkende maatregelen zijn vanwege de corona pandemie. Het ontwerpbesluit ter verlenging van de geldigheid van de zogenoemde ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is op 12 maart jl. door demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) bij de Tweede en Eerste Kamer voor commentaar ‘voorgehangen’. Aangezien beide Kamers geen commentaar en bezwaar hadden tegen de verlenging, kon het definitieve besluit op 31 maart in het Staatsblad worden geplaatst.

De minister heeft in de toelichting expliciet aangegeven dat hij voornemens is de tijdelijke wet op zijn vroegst per 1 augustus a.s. te laten vervallen. Hij komt hiermee tegemoet aan de wens om in deze bijzondere situatie voor langer dan twee maanden duidelijkheid te geven over de geldingsduur van de tijdelijke wet.