dna-ledenonderzoek 2023 - de resultaten

Als lid van De Nederlandse Associatie (DNA) delen we dezelfde passie voor netwerken en kennisdelen maar wat vind je bij DNA, hoe wil je als lid betrokken zijn en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij als lid aangehaakt blijft? Moeten dingen anders, of juist blijven zoals ze zijn?  

Deze vragen stelden we onszelf een tijdje geleden en via het DNA-ledenonderzoek ook aan onze leden. In de maand september is het jaarlijks ledenonderzoek onder leden uitgezet met de vraag de enquête in te vullen. Daar is gehoor aan gegeven, ruim 15% van de leden heeft de moeite genomen om de enquête in te vullen en ons van waardevolle feedback te voorzien. We waarderen dit enorm want door het delen van jouw mening en input kunnen wij ervoor zorgen dat we jou in 2024 nog beter kunnen ondersteunen. 

Deelnemers ledenonderzoek 
DNA brengt verenigingen, bonden, branche-, beroeps- en belangenorganisaties en federaties uit het hele land bij elkaar. Het grootste deel van de deelnemers van het ledenonderzoek is actief als branchevereniging of beroepsvereniging en gemiddeld 5 jaar of langer betrokken bij DNA. De deelnemers van het ledenonderzoek zijn werkzaam bij verenigingen van verschillende omvang.  

Gedeelde waarden om met nog meer te verbinden 
DNA is in het leven geroepen om kaders, het verenigings-DNA, van alle groepen mensen die zich rondom een bepaald onderwerp of functie hebben verenigd, te waarborgen, inzichtelijk te maken en deelbaar te maken. Dit doen we langs de kernwaarden van DNA; inspireren, ontmoeten, verbinden, vernieuwen. Deze kernwaarden zijn voor alle deelnemers een reden om lid te zijn van DNA en daarmee onderdeel te kunnen zijn van een waardevol (kennis)netwerk.  Ruim 70% van de deelnemers raden verenigingen die (nog) geen lid zijn aan om lid te worden. 

Tevreden over aanbod 
DNA stimuleert kennis- en ervaringsuitwisseling tussen jou en jouw collega's over onderwerpen waar je als vereniging mee te maken hebt. In de enquête is gevraagd naar welke onderwerpen op dit moment spelen. De meest actuele onderwerpen zijn belangenbehartiging, goverance/verenigingsstructuur en nieuwe leden werven. Ook hebben verenigingen veel aandacht voor goed werkgeverschap en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De activiteiten die binnen het lidmaatschap vallen zoals; Q-sessies, focusgroepen, netwerken, DNA-vragenronde, online leeromgeving en de online kennisdossiers worden goed tot zeer goed beoordeeld.   

Bekendheid van DNA en het aanbod 
DNA biedt verenigingen en haar professionals de mogelijkheid om kennis te delen, van elkaar te leren en zich te laten inspireren. In 2023 is ingezet op meer bekendheid generen van het DNA-lidmaatschap bij alle medewerkers van onze leden.  Nog niet alle collega’s zijn ervan op de hoogte, maar grotendeels zijn naast directie ook de medewerkers goed op de hoogte van ons aanbod. Het daadwerkelijk gebruik maken van het aanbod binnen het lidmaatschap is een punt van aandacht.  

Betrokkenheid bij DNA  
Door inzet van diverse communicatiekanalen houden we onze leden betrokken en op de hoogte van actuele ontwikkelingen en het aanbod aan activiteiten. De nieuwsbrief wordt gemiddeld genomen beoordeeld met een 7,2. 

Leerpunten voor de toekomst 
Naast de algemeen goede beoordeling zijn ook waardevolle tips ter verbetering met ons gedeeld. Zo is door de deelnemers van het ledenonderzoek aangegeven dat leden behoefte hebben en nog meer ondersteund willen worden bij het (door)ontwikkelen van verenigingsprofessionals. Een van de manieren is het bieden van waardevolle netwerken en netwerkmomenten waarbij er voldoende tijd en ruimte wordt gegeven aan het uitwisselen van kennis, ervaringen, tips en tricks door deelnemers. Verder zou DNA nog meer leidend kunnen zijn bij de belangrijkste thema's die spelen binnen verenigingen en een (online) platform kunnen bieden waar ervaringen gedeeld worden en specifieke kennis gehaald kan worden. 

Tot slot 
We bedanken alle deelnemers voor het invullen van de vragenlijst. 

De duidelijkste uitkomst van het ledenonderzoek is dat leden erg tevreden zijn over het aanbod en ons goed weten te vinden voor vragen, opmerkingen en suggesties waarmee we ervoor zorgen dat wij jou ook in 2024 kunnen ondersteunen bij het zetten van de volgende stap in (door)ontwikkeling. De resultaten van het ledenonderzoek worden tijdens de ALV op 7 december a.s. nader toegelicht. 

Meer weten? 
Heb je naar aanleiding van de resultaten van het ledenonderzoek nog vragen of wil je er zeker van zijn dat jouw mening en input wordt meegenomen in het ledenonderzoek van 2024? Neem dan contact op met Lotte Janssen.