duidelijkheid voor ondernemers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), de Register Belastingadviseurs (RB) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA) zijn het eens geworden over de derdenverklaring. Die derdenverklaring is vereist voor ondernemers en organisaties die in het kader van de NOW-1 een voorschot van € 20.000 tot € 100.000 hebben aangevraagd of een uiteindelijke subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 zullen ontvangen.

NBA-voorzitter Marco van der Vegte: “Dat is goed nieuws voor veel mkb-ondernemers in Nederland. Juist deze groep heeft het zwaar te verduren gehad door de corona-pandemie. Ze kunnen nu snel zo’n verklaring gaan vragen bij hun accountant of financieel professional en dan is het ook duidelijk of ze het voorschot helemaal kunnen houden, of dat ze zelfs nog kunnen rekenen op een extra slotbetaling.

Het voorschot, door het UWV verstrekt, bedroeg 90%; na de derdenverklaring kan de resterende 10% ook worden uitgekeerd. Van der Vegte: “Als je het financieel zwaar hebt en je denkt nog geld tegoed te hebben, dan zou ik in oktober op de stoep gaan staan bij je accountant of financieel professional, want vanaf 7 oktober kan de derdenverklaring worden ingediend.

Op 9 september kondigde de NBA aan hoe de accountantsproducten voor het segment met hogere subsidies er uit ziet. Toen werd al aangekondigd dat over de derdenverklaring nog nadere mededelingen zouden volgen.

De derdenverklaring is het product van de constructieve samenwerking tussen de partners NBA, SRA, RB en NOAB enerzijds en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anderzijds. Gezamenlijk is gezocht naar manieren om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. In de verklaring zijn maatregelen opgenomen die fraude en fouten zo veel mogelijk moeten voorkomen. Daarmee is het publiek belang gediend, want in dit segment van de NOW-1 zit 1,9 miljard euro bij zo’n 34.000 ondernemers en organisaties. De werkzaamheden die staan voorgeschreven voor een accountant of financieel professional (in de verklaring: de ‘derde deskundige’) zijn gelijk, er is een level playing field op dat gebied. Het UWV doet steekproeven om de subsidietoekenningen en de derdenverklaringen te controleren.

 

De derdenverklaring bevat een overzicht van de interacties tussen de deskundige derde en de aanvrager van een subsidie. Daarbij geeft de aanvrager inzage in de administratie waaruit de omzetdaling en de loonsom blijken. Als eventueel geconstateerde afwijkingen niet zijn aangepast mag de verklaring niet worden afgegeven door de derde deskundige.

Voor haar leden organiseert de NBA op 14 oktober een webinar over deze derdenverklaring.