duurzaamheid: van wens tot wet

Veel verenigingen zijn al aan de slag gegaan met de energietransitie. Ook op andere duurzaamheidsaspecten neemt de urgentie toe en er komt nieuwe wet- en regelgeving op leden af, zowel uit Den Haag als uit Brussel, zoals CSRD. Wat kun je doen voor en met leden? 

Jan van der Reest,  medeoprichter Atriumgroep en bestuusldi van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid: “Brancheorganisaties zullen hun leden willen informeren over nieuwe regels. Er komen er heel wat op ondernemingen af. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers om hun reisbewegingen in kaart te brengen met een plan en vervolgens terug te brengen. Of de verplichting om aan te tonen dat er geen kinderarbeid plaatsvindt in je hele keten, een hele lastige voor sectoren met een agrarische component. Indirect zie je dat het ontbreken van duurzaamheidsaspecten een kick-out criterium is bij aanbestedingen. Dit komt uit Den Haag. We zien de Brusselse wetgeving cascaderen: regels die in eerste instantie op worden gelegd aan hele grote bedrijven stromen door naar vergelijkbare regels voor kleinere ondernemingen. Zo moeten volgens de CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ondernemingen met een omzet vanaf 20 miljoen vanaf 2024 in hun jaarverslag aantonen wat ze op het gebied van duurzaamheid hebben bereikt. Dat betekent in concrete cijfers, die een accountant kan controleren. Dat is al veel dichterbij dan velen denken. ” 

Wat kun je doen? 
Van der Reest: “behalve je leden informeren, kun je tools ontwikkelen om je leden te helpen en plannen maken om de duurzaamheid in je sector te verhogen.” Bij uitstek een gebied waar je als vereniging leden op weg kunt helpen. Bij de Q-sessie van 13 juni deelt Bregje van Erve hoe ZuivelNL het programma Duurzame Zuivelketen heeft ontwikkeld, samen met andere partijen.  

Aanmelden