foresight: wat moet een verenigingsleider eerst doen?

ASAE ForesightWorks is gebaseerd op het concept van foresight; een systematisch proces in meerdere stappen voor het onderscheiden, analyseren en handelen met betrekking tot potentiële toekomstscenario’s. Toekomstgerichte activiteiten zoals milieuscans spelen een sleutelrol in het prognoseproces. Veel verenigingsprofessionals werken al met foresight, vaak ten behoeve van een van de volgende vier doelen.

1. Strategische planning en strategieontwikkeling
Verenigingsprofessionals erkennen dat een analyse van de omgeving een noodzakelijk onderdeel is van een effectieve strategische planning; minder leiders kijken vijf tot tien jaar vooruit om te anticiperen op verandering. Uitgebreide scan- en scenarioplanningstools, zoals een SWOT-analyse (een analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen), zijn nuttig om een strategische richting te bepalen of bij te werken, maar kunnen alleen een overzicht geven van de huidige prestaties en niet van wat er moet worden gedaan om voor te bereiden op de kansen van morgen. Een systematische omgevingsscan kan helpen om jouw plannen te richten op de toekomst. 

2. Anticiperend leren
Leden waarderen content die hen op de hoogte houdt van veranderingen in hun vakgebied. Ze verwachten van hun verenigingen dat ze actuele conferentie- en webinarervaringen aanbieden en dat ze in hun publicaties over actuele onderwerpen rapporteren. Verenigingsprofessionals moeten zich bewust zijn van de trends en veranderingen die van invloed zijn op hun leden, om dit soort relevante content te bieden.

3. Risicoanalyse
Verenigingsprofessionals zijn effectief geweest in het identificeren van problemen die kunnen leiden tot veranderingen in het overheidsbeleid en de regelgeving, vooral wanneer ze personeel hebben dat zich toelegt op deze activiteiten. Ze zijn ook succesvol geweest in het reageren op nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op allerlei zaken, waaronder informatie- en communicatietechnologieën en generatieverschuivingen. Leiders zijn echter minder proactief geweest in het beoordelen van potentiële kwetsbaarheden in hun eigen businessmodellen en operationele praktijken.

4. Innovatie en business development
Bedrijven gebruiken vaak een vooruitziende blik om trends te herkennen en te anticiperen op toekomstige markten. Naarmate verenigingen ernaar streven innovatiever te zijn, zullen ook zij in staat zijn om deze blik op de toekomst te gebruiken om verder te kijken dan de problemen van vandaag en nieuwe mogelijkheden te herkennen die ‘wat als’ ideeën in echte mogelijkheden kunnen veranderen. Verenigingen kunnen hun vooruitziende blik gebruiken om technologische vooruitgang of veranderingen in klantprioriteiten en voorkeuren te herkennen en erop voort te bouwen. Door dit te doen, zullen ze beter in staat zijn om toekomstige mogelijkheden te zien om dingen op een nieuwe manier te doen.

Meer over Foresight
Dit artikel is onderdeel van een serie rondom forsight. Het is een vervolg op het artikel 'Pleitbezorger van een vooruitziende blik' welke gepubliceerd is in VM 2, 2023 (4 juli 2023). Wil je meer weten over dit onderwerp? Dit kun je terugvinden van 11 juli in het kennisdossier visie & strategie op onze website. Wanneer je bent ingelogt kun je nog twee publicaties lezen; één artikel over het maken van prognoses voor de toekomst (vanaf 11 juli te lezen) en één artikel over de wereldwijde veranderingen na Covid.(vanaf 18 juli te lezen)

Ben je je inlog kwijt? Vraag deze dan opnieuw aan via info@wijzijndna.nl