geslaagde DNA voorjaarsbijeenkomst: een inspirerende terugblik

Op 16 mei jl. vond de geslaagde DNA voorjaarsbijeenkomst plaats. We willen onze speciale dank uitspreken aan Nevi voor hun gastvrijheid en het delen van de kansen en uitdagingen waar zij voor staan.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Matthijs Akkenaar van SkillsTown. Zijn duidelijke uitleg en inspirerende presentatie over het onderwerp ChatGPT boden waardevolle inzichten. Het was interessant om met elkaar stil te staan bij de ongekende mogelijkheden van ChatGPT. Het vermogen om bij te blijven en technologieën zoals ChatGPT te omarmen en toe te passen, kan het verschil maken tussen succes en falen, zowel persoonlijk als binnen de verenigingen waarvoor we werken.

Tijdens de workshop werd gerefereerd aan de overheidsbrede visie Generatieve AI, die op 1 januari jl. is gepubliceerd. Deze visie beschrijft de kansen en risico’s van generatieve AI, evenals de bijbehorende wet- en regelgeving en beleid. Daarnaast werden acties besproken om de gevolgen van generatieve AI voor de samenleving in goede banen te leiden. Meer informatie over de wetgeving rondom AI is terug te vinden via het kennisdossier DNA ALV en digitalisering onder de meest gestelde vragen. 

Na de inspirerende sessie van Matthijs Akkenaar werd de agenda van de DNA voorjaarsbijeenkomst besproken. De leden hebben goedkeuring gegeven aan het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023. De najaarsbijeenkomst organiseren we op 12 december 2024. We hopen je hier te ontmoeten of bij één van onze andere activiteiten