groeiambities

Bij zijn aanstelling als directeur van Logeion kreeg André Manning van het bestuur de opdracht om het aantal leden van 3300 in 2017 naar 6000 in 2021/22 te brengen. Ambitieus?

“Met een beroepsgroep van tachtig- tot honderdduizend mensen is er ruimte genoeg voor groei. En als beroepsorganisatie voor professionals in de communicatie moet je zo’n ambitie toch wel durven hebben. Dus wij zijn de uitdaging aangegaan om, zoals we dat noemen, de pizza als geheel groter te maken en daarbij willen we dat het private pizzastuk wat sneller groeit dan het non-profitstuk. Logeion is van oudsher sterk verankerd in de wereld van de overheid en semi-overheid. Wij zijn heel blij met deze leden, onder meer omdat dit een minder conjunctuurgevoelige sector is. Maar we willen er ook graag professionals uit de profitgroep bijkrijgen omdat die  ondervertegenwoordigd zijn.”

Op weg naar succes
Manning heeft nog even de tijd, maar groei moet nu toch al zichtbaar zijn. Is dat zo? “We hebben intussen 4400 leden, dus we zijn op de goede weg. En klein deel is erbij gekomen door een fusie ( dat ging om 200 leden) maar het grootste deel door autonome groei. En zoals we dat graag wilden, de groep leden in het corporate werkveld groeit harder.”

Hoe doe je dit?
“Voor ons is, net als voor veel andere verenigingen, herkenbaar dat we onze koers moeten zoeken binnen het spanningsveld dat ontstaat door aan de ene kant leden die verwachtingen hebben als consumenten en aan de andere kant leden die wel wederkerigheid zoeken. Het dna van de vereniging is niet wezenlijk veranderd. Wel zijn we heel goed gaan kijken wat we konden doen om meer potentiele leden de bereiken en te verleiden om lid te worden. Er komen nu ook unusual suspects binnen, om het zo te zeggen.”

De kracht van de vereniging
“Wij zijn ervan overtuigd dat je juist als vereniging aan de slag moet gaan en leden werven. Verenigen gaat over mensen binden en niet over ‘klanten kopen met voordeeltjes’. Het werkt niet om zomaar een extern bureau in te schakelen of om marketingacties te kopiëren en te plakken.  Maar je moet wel actief werven en de lidmaatschapsvraag stellen op elk moment waar dat past. Wij organiseren bijvoorbeeld een toonaangevend congres op ons vakgebied, C-day, waar ook niet-leden van harte welkom zijn. We bieden nu een aantrekkelijk aanbod voor deelname aan C-day in combinatie met het lidmaatschap van de vereniging.”

Groeien is ook leuk
“We hebben onze aanpak stap voor stap verder uitgewerkt. We hebben ons team uitgebreid met een marketingcommunicatieadviseur en ontwikkelden een nieuwe wervingsstrategie. We zijn een digitale campagne gestart, we hebben fans geworven die anderen enthousiast kunnen maken voor Logeion. Tegelijkertijd namen we ook een adviseur voor interne ledencommunicatie aan om de oude en nieuwe leden bij de club te kunnen houden. Vorig jaar hebben we  een persona onderzoek gedaan, daar komen hele leuke dingen uit. Er zijn ook zoveel kleine dingen die je kunt doen, en die helpen om de versnelling in je vereniging te krijgen. Ik ben hier enthousiast over en wil onze ervaringen graag delen met andere verenigingen.”

Meer weten over de groeiambities van Logeion en hoe de vereniging die waarmaakt? Geef je op voor de voorjaarsbijeenkomst .