help elkaar – internationale summit over verenigen in coronatijd

Op 14 mei presenteerde Sarah Sladek een internationale summit onder het motto Save the Associations. De summit is  hier terug te zien. Annemiek Wissink deelde de Nederlandse inzichten en ervaringen met internationale collega’s.

De coronacrisis in de Verenigde Staten is in alle opzichten zwaar en hard. Verenigingen doen hun best om leden te helpen, maar moeten ook oppassen dat ze zelf niet ten onder gaan. Vandaar het motto en de vraag hoe verenigingen te behouden. Een stevige crisis kan leiden tot nieuwe aanpakken en steile leercurves – online verenigen – maar draagt meestal niet meteen bij aan de verenigingsbudgetten op de langere termijn. Tijd om van elkaar te leren. Meteen ook een eye-opener. De aanpak van de crisis zet de blik weer helemaal op nationaal beleid, maar internationaal samenwerken en kennis uitwisselen blijft belangrijk.

Het nieuwe nimble
In grote lijnen maken verenigingen over de hele wereld op dit moment dezelfde ontwikkeling door: intensivering van online verenigen, meer contact met leden en op andere manieren, focus op wat nu belangrijk is – beschermingsmiddelen in de zorg – of op hoe we op langere termijn weer kunnen functioneren. Verenigingen zien zichzelf opeens als nimble: wendbaar en lichtvoetig en helemaal niet meer als traag en log. Toch is het wel slim om ook te kijken wat deze tijd doet met je democratie. Een interessante observatie op Europees niveau is dat leden met minder geld nu relatief meer mee kunnen praten bij online overleggen, omdat ze geen reis- en verblijfskosten hebben.

Loud en proud
In Australie waren ze nog aan het bijkomen van de bosbranden toen het coronavirus alles lamlegde. Charles Cameron, directeur van de Recruitment, Consulting and Staffing Association adviseert loud en proud te zijn. – I love your work staat op zijn t-shirt. Verenigingen zijn nu woest aantrekkelijk voor nog-niet-leden en daar moet je gebruik van maken. Wees niet te voorzichtig en doe geen onzichtbare dingen, is zijn advies. Toon leiderschap, leden sluiten zich aan omdat je als vereniging dingen kunt doen, die zij alleen niet kunnen.

Runway out of the fog
Peter Shelley, een Australische verenigingsdirecteur in de toerismesector, probeert met zijn leden naar de toekomst te kijken. Hou je zeker ook bezig met de vraag hoe hierna verder, maak de runway out of the fog.  Het had ook zomaar de leus van Domenico Campogrande kunnen zijn, de directeur van ‘Bouwend Europa’.  Ook hij adviseert om de weg naar de toekomst te blijven zoeken. Nu je toch bezig bent met digitale ontwikkelingen en misschien duurzaamheidsvragen, kun je daarmee jongere generaties winnen voor je sector. Sowieso een les uit de vorige economische crisis. Blijf in contact met jongeren.

Saving Associations
De prioriteit ligt uiteraard bij leden en de sector of verenigingsdomein. Hoe kunnen we met elkaar overleven en transformeren. Maar je moet ook zorgen voor je eigen staf en organisatie. Op korte termijn door medewerkers te faciliteren en te helpen om niet te veel stress op te bouwen.  Maar begin ook alvast het verdienmodel van de vereniging bij te stellen. Een dip in de contributies komt waarschijnlijk volgend jaar pas, als die komt, maar sommige leden zeggen nu al op of willen minder betalen. Belangrijk is ook hoe het gaat met de businesspartners van de vereniging. Kun je elkaar helpen in deze tijd? Zeker voor verenigingen die inkomsten halen uit congressen en evenementen is het heel moeilijk. Verdienen met events die helemaal online zijn is nog steeds lastig.

Help elkaar
Toon doelgerichtheid, verbeelding, flexibiliteit en neem risico’s. Voor leden ben je de place-to-go-to, ook al weet je niet alle antwoorden meteen, je bent wel de plek en de bron om tot nieuwe antwoorden te komen. En durf te vragen: nu zullen allerlei mensen je gemakkelijker helpen. Annemiek Wissink: “Zorg dat je niet alleen intensief contact hebt met leden en je team, maar vraag ook mensen uit een andere vereniging en van buiten de verenigingswereld om met je mee te denken. Binnen de verenigingswereld willen mensen elkaar echt graag helpen. Maar om uit die tunnel, die fog, te komen, heb je ook mensen nodig die van buiten naar binnen kijken.”

Anders dan in Nederland, waar wij elkaar leren dat een online bijeenkomst niet meer dan een uur moet duren, is dit gratis webinar 2,5 uur. Wie het terug wil kijken: het laatste onderdeel van het programma gaat echt over het uitwisselen van internationale ervaringen. Terugkijken wordt hier mogelijk