het doorontwikkelen van de digitale ledenorganisatie

De zes leermomenten van de zoektocht van Aedes

Ledenorganisaties die besluiten van koers te veranderen kunnen zelf op zoektocht gaan of een bedrijf inhuren dat gespecialiseerd is in verenigingsprofessionalisering en ontwikkeling. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, besloot het laatste en schakelde begeleidings- en adviesbureau Onverschrokken uit Rotterdam in. Wat valt er te leren?

We gaan in gesprek met Carina Pelt, medeoprichtster van Onverschrokken. Zij hebben Aedes geholpen bij de doorontwikkeling van een professionele digitale ledenorganisatie. De uitdaging was om de digitale verbintenis met leden van Aedes sterk te verbeteren, onder andere door het opleveren van één centraal platform voor alle woningcorporaties. Een hele opgave en een serieuze uitdaging die met succes werd aangegaan; een opgave waarmee Carina als communicatiestrateeg en haar zakenpartner Joost Visser als IT-strateeg al waren gestart toen ze nog in dienst waren bij Aedes.

Nieuwsbericht De zes leermomenten van de zoektocht van Aedes

Het eerste leermoment – Het gaat over mensen
De eerste opmerking van Carina is “Verenigingen spreken altijd over ‘de leden’, maar het gaat vooral over mensen.” Daarmee bedoelt ze dat wat leden bindt in eerste instantie het lidmaatschap is, maar dat dit niets zegt over de interesses en professionaliteit van de verschillende leden. Bij het doorontwikkelen van een digitale ledenorganisatie zou het moeten gaan over hoe je mensen op de beste manier kunt helpen. Daardoor wordt de verbintenis veel relevanter. Ze benadrukt dat het veel belangrijker is om te bedenken wat leden precies DOEN en te bepalen wat hen bezighoudt, in plaats van leden in nietszeggende hokjes in te delen. Met als resultaat dat leden van Aedes nu de eigen regie hebben over de informatiestromen die ze ontvangen. Bijvoorbeeld actief kunnen deelnemen aan discussies in communities, en dat leden zicht krijgen op collega-professionals die in dezelfde aandachtsgebieden actief zijn en ervaring hebben met als doel het verbinden van de leden onderling.

Het tweede leermoment – Het begrijpen van de achterliggende vraag
Het lijkt bij een offerteaanvraag vaak om de techniek te gaan. Een nieuwe website of nieuwe app is vaak de aanleiding zonder dat de onderliggende ‘waarom-vraag’ is gesteld. Om die onderliggende vraag beantwoord te krijgen, is het inhuren van externe expertise verstandig. Gewoon, omdat experts zoals Onverschrokken daar dagelijks mee te maken hebben en kunnen helpen, adviseren en begeleiden bij een dergelijk verandertraject. Deze gezamenlijke zoektocht levert je vaak letterlijk een andere kijk op.

Het derde leermoment – Mandaat
Wil je je digitale ledenorganisatie met een externe expert doorontwikkelen, dan draait alles om vertrouwen en een goed partnership. Je gaat immers in de meeste gevallen intensief met elkaar samenwerken. Met veel enthousiasme vertelt Carina over de resultaten van deze intensieve samenwerking met Aedes-professionals. Het belangrijkste van dit alles: “Niets had kunnen worden gerealiseerd zonder dat de directie en het management van Aedes ons het mandaat en vertrouwen had gegeven. Niet alleen voor de resultaten, maar ook voor het tempo dat in het project moest worden gemaakt.”

Het vierde leermoment – Ontwikkel in overzichtelijke stappen
In de zoektocht naar de digitale doorontwikkeling bleek het ook van belang om niet in één keer te veel hooi op de vork te nemen. “Op het moment dat het management een bepaalde visie heeft begint het pas”, aldus Carina. Onverschrokken koos daarbij voor een pragmatische aanpak en vertaalde de visie van Aedes in een aantal deelprojecten. Belangrijk is dat het einddoel helder is en dat de stappen – de deelprojecten - begrijpelijk en uitvoerbaar zijn voor het verenigingsbureau. Alle stappen die bijdragen aan de doorontwikkeling van de digitale ledenorganisatie zijn voortdurend gedurende het hele project getoetst en gevalideerd bij de eindgebruikers.

Er zijn veel resultaten geboekt. Aedes-leden krijgen nu bijvoorbeeld toegang tot alle platformen met een enkele inlog. Hiermee zorg je ervoor dat met toekomstige uitbreidingen de gebruikerservaring logisch en consistent blijft. Ook is alle content over alle platformen – Aedes.nl, Aedesmagazine.nl en Communities.nl - op één plek vindbaar en doorzoekbaar.

Het vijfde leermoment – Geef aandacht aan adoptie en activatie
Heb je eenmaal gevonden waar je naar op zoek naar was en een mooie nieuwe digitale omgeving gerealiseerd, dan is succes en betere binding met leden nog lang geen automatisch gevolg. De adoptie en activatie van jouw nieuwe doorontwikkeling moet nog gaan gebeuren. Laat concrete actieplannen formuleren om de communicatie een boost te geven, richting klanten, leden maar ook binnen het verenigingsbureau.

Het zesde leermoment – Bewaar niet-uitgevoerde ideeën in de ijskast
Soms is het zo dat je een briljant idee hebt waar achteraf de timing verkeerd van is. Carina legt uit dat ze een ook weleens een idee hebben geopperd en getoetst dat door niemand werd begrepen. “Goed bewaren en wachten tot de tijd rijp is”, is haar advies.

Kansen om elkaar te versterken
Deze zes leermomenten zijn nuttig als je besluit om de kennis en expertise van derden in te zetten. Er zijn veel kansen om elkaar te versterken. Voorbeeld: de kernexpertise van Onverschrokken is het verbinden van mensen en binden van mensen aan verenigingen. De kernexpertise van CCI Groep is het leveren van softwareoplossingen voor verenigingen. Het gaat er vooral om bij het doorontwikkelen van digitale ledenorganisaties zinvolle resultaten op te leveren voor de ledenorganisatie, en vooral voor professionals die werkzaam zijn bij die ledenorganisaties. Voor goede professionalisering van de ledenorganisatie heb je elkaar gewoon nodig.
 

Dankwoord
Bij CCI Groep hebben we de overtuiging dat kennisdeling ons allemaal vooruit helpt. We willen Carina Pelt enorm bedanken voor het delen van haar kennis om op vernieuwende digitale manieren leden nog beter te binden. Daarnaast onze dank aan De Nederlandse Associatie omdat we tijdens het DNA jaarcongres geïnspireerd zijn geraakt door het verhaal van Onverschrokken, wat de aanleiding gaf tot het realiseren van dit artikel.

Over Onverschrokken
“Je kunt het altijd heel ingewikkeld maken, maar daar is lang niet iedereen mee geholpen.” Joost Visser & Carina Pelt, Onverschrokken

Dit citaat weerspiegelt exact waar ‘Onverschrokken’ voor staat, het advies- en begeleidingsbureau dat Carina samen met haar zakenpartner Joost Visser op 4 april 2017 heeft opgericht. Onverschrokken helpt, adviseert en biedt begeleiding bij digitale vraagstukken over interactieve communicatie en technische implicaties en implementaties. In deze vraagstukken staat de mens centraal.

Bron: CCI Groep
Beeld: Prisca Visser