het gaat om je doel

D66 is een politieke partij en daarmee een vereniging. Dan heb je te maken met leden, actieve leden, kiezers en sympathisanten. Als politieke partij heb je maatschappelijke doelen, die je probeert te bereiken via de politieke weg. Maar is dat de enige weg? Misschien kun je door concreet zaken aan te pakken nieuwe wegen vinden naar je doelen, nieuwe medestanders binden en nieuwe samenwerkingspartners vinden.

Vorig jaar heeft D66 een strategisch plan opgesteld waarin het gaat om DOEN als sleutel voor het vinden en binden van nieuwe groepen in de achterban. Angèle Welting (manager Vereniging & Opleiding D66); “We zijn op zoek naar nieuwe manieren om mensen te boeien en te binden. We willen ook niet-leden betrekken. De vereniging is een waardevolle gemeenschap en helpt ons onze doelen te bereiken, maar het is niet de enige weg. We willen samenwerken met maatschappelijke organisaties en burgerplatforms om gezamenlijke doelen te bereiken op thema’s, dit kan digitaal of juist fysiek en lokaal. In de q-sessie van 6 december willen we daarover ervaringen, kennis, tips en ideeën uitwisselen. Veel andere verenigingen hebben hier immers ook mee te maken. Hoe kun je je vereniging bestendigen en tegelijk nieuwe vormen van binding ontwikkelen.”

DOEN
“Een tweede invalshoek is dat we dat willen bereiken door ook te doen. Een mooi voorbeeld is Doen66 ( in Amsterdam). Dit is een initiatief dat al bestaat en zich inzet voor maatschappelijke projecten. Zo hebben ze een voetbaltoernooi georganiseerd voor kinderen in een buurt waar lidmaatschap van een sportclub niet vanzelfsprekend is.  Zo werk je concreet aan de mooie doelen die je als partij benoemt – zoals inclusie of kansengelijkheid - en het helpt je ook aan stemmen en aan zichtbaarheid. We vinden het belangrijk dat we als burgers niet altijd eerst en alleen naar de gemeente kijken, of naar de rijksoverheid. We kunnen ook doen, bijvoorbeeld bij World Cleanup Day een paar hotspots aanpakken, een ander project van Doen66.”

Samen doen
“Vervolgens wordt het dan relevant om niet alleen kennis uit te wisselen als verenigingen onder elkaar, maar om ook met elkaar te bekijken hoe we kunnen samenwerken. Hoe kunnen we samen ‘doen’? Maatschappelijke organisaties sluiten steeds meer mooie (politieke) akkoorden met elkaar en zullen dus ook samen aan de slag gaan om ze concreet en vaak lokaal waar te maken. Ook daar zijn we binnen DNA naar op zoek, naar andere maatschappelijke organisaties waarmee we doelen kunnen bereiken.

Meedenken met de vraag van Angèle Welting of meedoen? Meld je aan voor de Q-sessie op 6 december.