hoe ziet badminton nederland er over 5 jaar uit?’

Als je bestuurslid bent van een sportbond, dan is dat beslist geen sinecure. Uiteraard mogen we er van uitgaan dat ieder bestuurslid/ vrijwilliger met veel passie de benodigde tijdsinvestering wil doen en dat het gaat om liefde voor de sport, maar… het gaat wel om grote belangen. 

Dat geldt voor elke sportbond. Dus ook voor Badminton Nederland.

In de interviewcyclus met de bondsbestuursleden nu een gesprek met Ton Wijers. We filosoferen over een belangrijke vraag: ‘Hoe ziet Badminton Nederland er over 5 jaar uit?’

“Eigenlijk ben ik elke dag bezig met dit vraagstuk,” zo start Ton Wijers, in het dagelijks leven accountant bij zijn eigen kantoor in Schiedam. “Het gaat namelijk om ons bestaansrecht. En, het bestaansrecht van onze sport in Nederland.

“Verenigingen staan momenteel voor enorm grote uitdagingen. Is het lidmaatschap van een vereniging nog wel iets waar individuele badmintonliefhebbers structureel behoefte aan hebben? Spelen we nog wel genoeg in op wat de werkelijke vraag vanuit de markt is? De huidige tijdgeest is dat mensen willen sporten waar en wanneer zij dit willen. Voor één enkele vereniging is het lastig om hierop in te spelen, maar samen kunnen we wel nieuwe dingen bedenken om de markt te veroveren."