korte terugblik DNA najaars alv 2023

Op 7 december jl. vond de DNA najaars ALV plaats bij HISWA-Recron in Leusden. Met de leden die aanwezig waren zijn de resultaten van het DNA-ledenonderzoek, de kwartaalthema's 2024, het jaarplan 2024 en de begrotingen besproken en vastgesteld.

Het voorstel tot contributieverhoging +3% per januari 2024 is aangenomen. Er werd ook afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde DNA-bestuurders, Femke Teeling en Olaf Prinsen. Esmé Rijs is benoemd als voorzitter en volgt Geert van Rhee op. Geert van Rhee blijft betrokken in de rol van DNA-bestuurder.

Aansluitend op de ALV gaf Marcel Gasseling, Gasseling Research een inhoudelijke presentatie over het veranderende profiel van verenigingsdirecteuren en wat dit betekent voor de zoektocht naar geschikte kandidaten. Het programma werd afgesloten onder het genot van een hapje en drankje. Het uitgebreide verslag van de ALV en de gehouden presentaties staat voor onze leden online in het kennisdossier DNA ALV.