letten op balans

Op 22 januari j.l. troffen 20 verenigingsdirecteuren elkaar in de prachtige ambiance van het DNA lid de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam. Directeur Richard Francke van de IGC vertelde iets over de achtergrond en gang van zaken binnen zijn vereniging. Daarna volgde een uitgebreide voorstelronde waarin de directeuren elkaar en hun verenigingen wat beter leerden kennen. Het woord was toen aan de gastspreker van de avond, Peter de Roode, organisatie adviseur, consultant en trainer. Het ging over samenwerking. Samenwerking binnen een organisatie, binnen een team en tussen organisaties. Hieronder een samenvatting van de inhoud van de presentatie. De deelnemers deelden daarna casussen uit hun verenigingspraktijk.

Samenvatting

Samenwerken doen we de hele dag. Maar de uitkomsten zijn verschillend. Het varieert van synergie tot verlies en wantrouwen. Daar tussenin zijn we vreedzaam aan het coëxisteren en weet iedereen tenminste wel wat zijn taak is, ziet Peter de Roode. 

Samenwerkingsexpert De Roode weet alles over hoe we samenwerken, maar nooit genoeg. Daarom doet hij onderzoek in samenwerking met Tias. “Ik gebruik vaak de 1+1 metafoor om mensen te laten zien hoe je samenwerkingen kunt indelen. 1+1 kan -1 zijn, dan gaat er echt iets mis in de samenwerking. 1+1 kan gewoon 2 zijn, de samenwerkers leven vreedzaam naast elkaar, de samenwerking is routinematig en iedereen doet zijn eigen ding.  En 1+1 kan ook 3 worden, de samenwerking leidt tot synergie, dat is wat je vaak wilt bereiken. Maar toch is het niet zo dat 1+1=3 altijd beter is. Het onderzoek gaat juist over de vraag hoe je een goede mix vindt tussen stabiliserend samenwerken ( 1+1 = 2) en innoverend (1+1 = 3) samenwerken, beide heb je nodig in een organisatie die zich ontwikkelt.”

Krachten

De gedachte die hieronder ligt is dat voor een samenwerking twee krachten van belang zijn. “Je moet allebei goed jezelf kennen en weten waar jij voor staat. Dat is de ene kant, de andere is dat je echt belangstelling hebt voor de ander, openstaat voor de ander. Als één van de twee ontbreekt, komt de samenwerking niet tot stand, of het nou gaat om een samenwerking tussen personen of tussen organisaties. Wil je samenwerking, moet je naar beide kijken: zijn alle deelnemers sterk en zijn ze bereid naar elkaar te luisteren. Persoonlijke groei en ontwikkeling is een voorwaarde voor samenwerking.”

Verandering

“Bij een verandering is het altijd spannend, je wilt niet terecht komen in 1=1 = -1. Je moet dus goed letten op de balans. Dat geldt ook voor een vereniging en haar leden. Er is meer nodig dan alleen maar goed luisteren naar leden. Je moet je allebei sterk voelen. Het kan gebeuren dat je in een situatie terecht komt waar de energie weg is. Dan kun je een heleboel dingen verzinnen om te doen, maar sommige acties zullen wel werken en andere niet. De kunst is om te kunnen duiden waar je op dat moment zit en naar op zoek bent en een actie te vinden die matcht met het team.