met alle zintuigen van waarde blijven

NVTZ, de Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn, heeft flink uitgepakt met een lustrumfestival. Van Waarde blijven is het gekozen thema. Wat is de waarde van het festival voor de vereniging?

NVTZ-directeur Marius Buiting legt uit waarom de vereniging zo groots uitpakt. “Omdat het een lustrum is, hebben we gekozen voor het investeren in een nieuw concept, het festival. Dat zie je uiteraard wel vaker, de laatste tijd merk je regelmatig dat dit concept wordt ingezet. Wij hebben geprobeerd dat vorm te geven en aan te passen op onze leden en doelen in ons lustrumfestival. We willen het concept ook toepassen op evenementen die we hierna organiseren.”

Kort en indrukwekkend
“We zullen niet elk jaar kiezen voor een tweedaags festival. Toezichthouden is voor de meeste leden een nevenactiviteit, naast een stevige carrière en vaak nog andere nevenactiviteiten. Dan ligt het niet voor de hand om elk jaar zomaar twee dagen vrij te houden voor ons evenement. En we hebben daardoor ook te maken met een doelgroep die al veel kent en daarom moet je wel indruk maken. Al  geldt dat misschien wel voor ons allemaal. We willen in korte tijd en op het moment dat wij er zelf aan toe zijn iets nieuws leren en het liefst met gebruik van al onze zintuigen en beide hersenhelften. Wat meer indruk maakt, blijft ons beter bij.”

Leden raken
“Met een klein bureau kiezen we ervoor om bijvoorbeeld wel het format van de opleidingen te bepalen, maar de uitvoering uit te besteden. Als het nodig is, kunnen we snel opschalen. We kiezen er bewust voor om heel veel verschillende dingen aan te bieden waarmee we dan telkens weer een andere doorsnede van de leden bereiken, soms regionaal, soms op een deelbranche. Zo lukt het ons om in een jaar 2000 leden te ontmoeten.”

Waarde voor leden
Met haar 25 jaar is NVTZ de oudste en grootste vereniging voor toezichthouders en commissarissen in de publieke sector. Er zijn zo’n 4500 toezichthouders aangesloten uit ongeveer 900 raden van toezicht. De contributie loopt via de raad van toezicht. De waarde van het lidmaatschap bestaat uit kennis en tools om als toezichthouder goed te kunnen functioneren, in de vorm van een programma Goed Toezicht, cursussen, (regionale) bijeenkomsten en een helpdesk. Dit alles in combinatie met een diepgaand besef dat het hele aanbod pas echt waardevol kan worden als leden het ervaren  ( en in die ervaring als waardevol beoordelen).

Festival-tips
Bij een festival gaat het om een feestelijke en ontspannen sfeer, ruimte voor informele ontmoetingen, relatief veel beweging en kansen om te kiezen.

  • Hersenhelften verbinden De bedoeling is om een beleving te creëren, denk dus ook goed na over hoe je de inhoudelijke onderdelen (denken) kunt verbinden met onderdelen die meer te maken hebben met intuïtie, waarnemen, emotie. NVTZ koos voor een muzische omlijsting met een danser, cellist en dichter.
  • Creativiteit prikkelen De eerste dag van het NVTZ festival had een meer intieme sfeer. Een conceptueel kunstenaar reikte de leden technieken aan om anders te kijken naar de grote vraagstukken, waar hun sector mee te maken krijgt, zoals tekorten op de arbeidsmarkt of de toename van ouderen en ziekten als dementie.
  • Consequent Houd je plenaire deel klein en kijk ook daarin goed naar hoe je dit kunt verbinden met je concept. Zo nodigde NVTZ onder meer Prinses Laurentien uit omdat zij organisaties helpt om advies te vragen aan kinderen en hun kijk mee te nemen. Het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt.
  • Het kan ook klein Het festivalconcept kun je ook klein(er) uitwerken. Het gaat om de ervaring door deelnemers. Experimenteer met nieuwe werkvormen die deelnemers helpen om zelf tot nieuwe ontdekkingen te komen.