opgepikt bij de buren

BSAE, de Belgische DNA, had vorige week haar jaarcongres. Wat namen wij mee naar huis?

Leden met elkaar verbinden
De rode draad in het congres is de vraag; hoe leden met elkaar te verbinden? Ledenbinding gaat niet meer over de vraag hoe je als vereniging een innige band met je leden hebt, maar over de vraag hoe je ervoor zorgt dat de leden met elkaar en met stakeholders verbonden zijn.

Ga zelf in een hokje
Keynote speaker Nele Pieters, co-auteur van het boek Community Marketing, daagt uit om een andere strategie te kiezen. Globalisering heeft onze strategische opties drastisch verminderd, er zijn maar weinig winnaars die groot worden. Zoek je kansen in je eigen niche. En, vooral dat is haar boodschap, stop met te proberen je leden of achterban in hokjes te stoppen. Niet wij targetten of segmenteren de achterban, maar de achterban deselecteert razendsnel alles wat niet ‘voor mij’ is. Ga zelf in een hokje, ontwikkel een sterke, duidelijke identiteit en spreek de community aan die zich rond die identiteit vormt. Pieters is marketingexpert en geen verenigingsdeskundige, dus het is verleidelijk om te denken dat zij over het hoofd ziet dat verenigingen al communities zijn. Maar ben je dat echt? En als identiteit – hier moet ik bijhoren – alles bepalend is, waarom probeer je dan nog  leden aan de vereniging te binden met voordelen en voordeeltjes?

Het verschil maken
De BSAE reikt net als wij een Award uit. Die gaat naar een professional of team van professionals die het verschil maken. De criteria lijken heel veel op de Nederlandse en dat is natuurlijk helemaal niet gek. De prijs ging naar NEOS, netwerk van ondernemende senioren. Dat hebben wij in Nederland dan weer niet. Zij wonnen met hun campagne 'NEOS met een hart', te vinden op  www.neosvzw.be.

Expeditie
BSAE experimenteert met een nieuwe opleidingsvorm, de expeditie. Het principe is om een groep aan het werk te zetten met een vraag of probleem. De groep bepaalt zelf welke opdracht ze daaruit haalt, en hoe ze dat aanpakt. Er worden experts aangehaakt die inzichten aanreiken. Door dit te combineren met een vrij strak format: beperkt aantal bijeenkomsten, vroegtijdig bepalen wat het resultaat wordt en met werkvormen die de vaart erin houden in handen van een goede begeleider, wordt de expeditie voor deelnemers een relevant en interessant proces en levert het verhalen en resultaten op om te delen.  

Uniek
Ook Belgische verenigingen vinden het spannend om leden meer uit te nodigen actief te participeren en zien tegelijk dat ze heel snel concurrentiekracht verliezen op klassieke waardeproposities, zoals het op een website aanbieden van unieke kennis over een sector of beroep. Je kun niet winnen van Google, concludeert Daniel de Raijmaeker, van Comeos, maar wel met: best practices, leren van elkaar; samen in een project een thema oppakken; door kennis delen en ontmoeten;  door de verbinding en net inhoudelijke netwerken.

Bekende expert
Ivan Pouwels, een van de bedenkers van Vereniging 3.0,  verzorgde de wrap-up. Hij ziet vier trends: Traditionele belangenbehartiging is weinig effectief, verenigingen gaan  naar pro-actie. Beroepen en sectoren transformeren razendsnel, er is volop activiteit op nieuwe vormen van opleiding en vorming. De kracht van het collectief verschuift: van samen sterk naar samen slimmer. Kennisnetwerken komen op, ook Pouwels benadrukt de trend dat leden onderling verbinden essentieel is en hij ziet  platformisering toenemen.

Nieuw gezicht
Met David Nassen als eerste fulltime coördinator in eigen dienst, heeft BSAE een nieuw gezicht. Hij komt van sectororganisaties ISB, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid. Nassen was al lid en bestuurder van BSAE. Marc Mestdagh, oprichter van BSAE, blijft betrokken als bestuurder, adviseur en partner, via zijn bedrijf 2Mpact.

Foto: Martin De Loose, directeur NEOS, neemt de Award in ontvangst