osb verlaagt drempel

OSB geeft met aangepaste contributie MKB meer ruimte. De ALV  heeft ingestemd met een aantal wijzigingen rondom het lidmaatschap van de vereniging, met name de contributie. Daarvan wordt het vaste deel fors verlaagd, van 650,- naar 250,- euro. Het variabele deel (1,5 promille van de omzet) blijft hetzelfde en de maximale biidrage wordt hoger. Ook wordt een aspirantlidmaatschap ingevoerd.

OSB werkt daarnaast aan vereenvoudiging van het proces voor het behalen van het keurmerk, maar de  kwaliteitseisen van het OSB-Keurmerk blijven onverminderd van kracht. Ook zal zij het dienstverleningspakket in samenspraak met leden verder verbeteren. Hanny van den Berg, directeur OSB: “Hiermee geven wij het MKB in de schoonmaak meer ruimte. Deze aanpassingen zijn samen met onze leden opgesteld. Iedereen kan zich vinden in het belang van een goede vertegenwoordiging van het MKB bij OSB.”