professionals over de beroepsvereniging

Lid zijn van een beroepsvereniging. Wat is de meerwaarde? En loont samenwerking? Acht beroepsverenigingen  in het jeugddomein, waaronder het NIP, hebben intensief samengewerkt om de positionering van beroepsverenigingen in beeld te brengen met onder meer als eindresultaat vier levendige interviews.  In vier interviews met professionals in de jeugdhulp wordt de essentie van het lidmaatschap van een beroepsvereniging en het nut van samenwerken in beeld gebracht.