q-tips impact maken

Tips van Bregje van Erve, ZuivelNL,en Jan van der Reest, Wissenraet van Spaendonck, over hoe je als vereniging je leden kunt helpen impact te maken en hoe je vooruit kunt lopen op regelgeving rond duurzaamheid, die er al is of zeker komt.

Jan van der Reest is ( na het samengaan met Atriumgroep) directeur business development en innovatie bij Wissenraet van Spaendonck ( na het samengaan met Atriumgroep)  - en Bregje van Erve is verantwoordelijk voor het programma Duurzame Zuivelketen, bij ZuivelNL. Wat zijn hun tips?

Let op alles.  Ook als je denkt dat jouw leden al super duurzaam bezig zijn of dat jouw vereniging zich uitsluitend inzet voor duurzaamheid, kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met regels over kantoren, die moeten vanaf 2023 een c-label hebben - of andere zaken die je als vereniging doet. Informeer je leden over alles wat voor hen relevant kan zijn.

Geen keuze. Je kunt niet meer kiezen om niets te doen aan duurzaamheid of om niet na te denken over je impact. Realiseer je wat de Europese Green Deal voor jouw leden en voor de keten waarin zij werkzaam zijn betekent. 100% klimaatneutraal zijn per 2050 is de Europese man op de maan. Dat betekent dat je onvermijdelijk moet inspelen op alle tussendoelen. Het betekent ook dat alle andere partijen in het speelveld hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan banken en voorwaarden voor financiering of aan regels voor jaarverslagen. 

Metingen en data Zorg ervoor dat je ook precies kunt aantonen wat jullie impact is, zodat je ook precies kunt laten zien hoe en waar je verbetert en welke aanpak echt werkt - of echt niet werkt. Gebruik data natuurlijk ook voor je eigen achterban, ontwikkel benchmarks en monitor je eigen vooruitgang.

Meer dan duurzaamheid alleen  Kijk niet alleen naar energie en milieu, maar ook naar bijvoorbeeld het respecteren van  mensenrechten, het tegengaan van corruptie en het bevorderen van diversiteit. 

Toekomstgericht bedrijven met lage duurzaamheidsrisico's presteren beter, ook al op de korte termijn. Jongeren vinden het maken van impact relevant en laten dit zwaar meewegen in hun keuzen.

Ingewikkeldheid geeft kansen werken aan impact is zeker ingewikkeld. Ketens zijn vaak wereldwijd vertakt, het is heel lastig om verantwoordelijkheid te nemen voor alle stappen. Verschillende overheden of afnemers stellen verschillende eisen. Hier ligt een typische taak voor verenigingen met veel kansen om hun rol op te pakken.

Innovatiemotor zelf vernieuwing ontwikkelen is aantrekkelijker dan zuchten onder 'regeltjes'.  Daag leden uit en spreek ze aan op nieuwe mogelijkheden.

Het kan nooit alleen betrek stakeholders intensief bij je programma. Ga in gesprek met tegenstanders. Verbind niet alleen je leden aan de doelen, maar verbind ze ook met  belangrijke (tegen)spelers.

Voorop en vooruit - loop voorop, bijvoorbeeld met een kopgroep, en kies doelen voor wetgeving uit. Een kopgroep kan andere leden inspireren en meesleuren. En echt, zo onvoorspelbaar is wetgeving op dit gebied ook weer niet. Veel Europese regels  op dit gebied cascaderen -  gelden eerst alleen voor grote bedrijven, daarna voor alle -  of stellen doelen in perioden.