spoedwet alv in werking

De spoedwet die onder meer regelt dat het bestuur van een vereniging mag besluiten om de ALV online te organiseren treedt snel in werking. De wet van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, is  inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad, evenals het inwerkingtredingsbesluit. Daarmee heeft Justitie een record gebroken van een parlementaire behandeltermijn van 13 dagen tussen indiening van een wet bij de Tweede Kamer en aanvaarding.  De wet treedt zo snel mogelijk in werking, waarschijnlijk al deze week.

De spoedwet gldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart en vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dan gaat het bijvoorbeeld om verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Ook bevat de noodwet oplossingen voor de  beursvennootschappen, de rechtspraak, notariaat en het kunnen testen van verdachten.

Lees meer over de bijdrage van DNA aan dit initiatief.

DNA organiseert een webinar over ALV na invoering van deze wet.

Heb je vragen over wat je nu kunt doen? DNA heeft een helpdesk speciaal voor vragen rond ALV.  bel: 088 539 86 97 of mail dna-alv-helpdesk@lextone.nl