spoedwet digitale alv verlengd

Vandaag is het besluit m.b.t. de verlenging van de Tijdelijke wet covid-19 gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de spoedwet digitale ALV formeel verlengd tot 1 december 2020.


Aangezien alle partijen behoefte hebben aan helderheid wat betreft de verlenging van de spoedwet is besloten na 1 december het uitgangspunt te hanteren dat de spoedwet wordt “verlengd, tenzij”. De realiteit is immers dat Covid-19 helaas nog wel even onder ons is.

Dit uitgangspunt van ‘verlenging, tenzij’ komt tegemoet aan de wens van alle partijen om voor de wat verdere toekomst duidelijkheid te geven, al blijft de verlenging formeel wel 2 maanden.
Dat betekent dat een tijdelijke voorziening slechts vervalt indien dat ten minste 2 maanden van te voren is aangekondigd. Dat zal dan ingaan na 1 december 2020.