stikstof, ruimtelijke ordening en water tot 2027

Door Jeanne Hoogers

In de wonderlijke combinatie van kiezen voor de Provinciale Staten, waterschappen en Eerste Kamer hebben veel kiezers geprobeerd een verantwoorde keuze te maken voor hun leefomgeving. De opkomst is de hoogste sinds 1983.

Geen ruzie maken

Het is opvallend hoeveel kiezers voor de camera uitspreken dat ze eigenlijk niet weten hoe ze kunnen kiezen voor wat ze willen en hoe ze op een goede manier verschillende belangen kunnen afwegen. De landelijke politici in de debatten helpen hen niet echt. Ondanks alle drukte op social media en acties in Den Haag weten we intussen dat de meerderheid van de burgers normale gesprekken wil zien en horen tussen politici, zonder ruzie en met inhoud. 

Vlaggen kunnen weer omgekeerd

Sieta van Keimpema, Farmers Defence Force, kondigt aan dat de vlaggen weer goed worden gehangen om de burgers te bedanken. Sjaak van der Tak, voorzitter LTO, denkt dat realistische doelen en nieuw draagvalk voor het landbouwakkoord en de stikstofaanpak aan de orde zijn. Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, kijkt uit naar samenwerking met de nieuwe bestuurders, voor het oplossen van de problemen voor Nederlanders. Met zoveel provinciale zetels voor BBB zullen de meeste provincies niet om deze partij heen kunnen en andersom: de vraag hoe het dan wel kan ligt meteen op tafel.

Vandaag meldde het ANP dat er voor de BBB nog een zetel is bijgekomen in de voorlopige uitslag. Hoewel de definitieve samenstelling van de Eerste Kamer pas eind mei duidelijk wordt kan deze zetelverschuiving een flinke impact hebben. Het maakt het voor de coalitie moeilijker om 'linksom' te gaan. Alleen steun van PvdA en GL is niet meer genoeg voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Een partij als Volt kan daardoor een cruciale rol krijgen bij het doorvoeren van klimaat- of stikstofplannen. 

Waterschappen

De ochtend na de verkiezingen zijn overal voorlopige uitslagen te vinden voor de Provinciale Staten maar nog nauwelijks uitslagen voor de waterschappen. De waterschapsbesturen waren het laatste overblijfsel van het oerpoldermodel, maar inmiddels zijn er nog maar enkele geborgde zetels over – voor boeren- en natuurorganisaties – en kiezen we voornamelijk vertegenwoordigers van politieke partijen. Interessant is de vraag of we in deze uitslagen dezelfde verschuiving zien.