tijdelijke wet digitale alv vervalt na 1 februari 2023

De tijdelijke wet die voor verenigingen het houden van een digitale ALV mogelijk maakt vervalt na 1 februari 2023. De Tweede en Eerste kamer zijn akkoord met een afschaffing van de tijdelijke wet na 1 februari 2023. Om tot deze beslissing te komen heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid verschillende partijen om een mening gevraagd.

De afgelopen tijd werd vanuit andere koepels en brancheorganisaties de roep om de Tijdelijke Wet te beëindigen, steeds sterker. Men stuurde op een intrekking van de Wet voordat het ALV seizoen begint. Omdat we wisten dat (nog) niet iedere vereniging haar statuten had aangepast spande DNA zich in om de Wet telkens te doen verlengen, in afwachting van de  de permanente wet. Het realiseren van een permanente wet is een traject dat zeer tijdrovend is. 

Lees hier de officiële publicatie van dit besluit in het Staatsblad.