tips voor cocreatie

Cocreatie is niet typisch Europees, ook in de VS experimenteren verenigingen ermee. 5 tips uit de USA.

Cocreatie gebeurt als leden en vereniging samenwerken om iets te maken dat waardevol is voor allebei. Daarbij zal de vereniging de controle willen houden over het inzetten van middelen in het cocreatieproject en het aan de deelnemers overlaten om de ontwerpbesluiten te nemen. Als de verenigingsprofessionals dat ook teveel willen bepalen, ga je voorbij aan het meest waardevolle aspect van cocreatie en blijf je – in termen van Berend Rubingh – meer aan de marktkant en minder bij ‘onze vereniging’. Bij cocreatie gaat het juist erom dat je met elkaar op weg gaat. 

Tip 1: Leden ontlenen waarde aan het proces
Het gaat niet (alleen) om het resultaat maar (vooral) om het proces. Natuurlijk wil je een resultaat dat waardevol  is voor alle leden, maar de leden die deel hebben genomen aan een cocreatieproces leren daar vaak ook van en ontlenen er waarde aan.

Tip 2: Kijk goed hoe je de verhoudingen binnen de vereniging verandert
Ook in verenigingen bestaat vaak wij/zij denken. Bureau versus bestuur, bestuur en bureau versus leden. Cocreatie trekt leden in de vereniging en helpt om anders te denken en te praten over ontwikkelen versus besluiten. Het is dus niet langer; wij bedenken en zij keuren het goed.

Tip 3: Geef duidelijk aan wat de rollen zijn 
In elke vereniging is het belangrijk om strategische doelen te bepalen en om programma’s te ontwikkelen om die doelen te bereiken. Zorg ervoor dat mensen die aan de slag gaan precies weten waar ze mee bezig zijn. Het werkt niet als programmamakers zich alsnog willen bemoeien met het bepalen van de strategie en het werkt ook niet als de strategiedenkers zich moeten houden aan voorwaarden voor programma’s.

Tip 4: Let goed op kansen voor samenwerking
Kansen voor cocreatie liggen praktisch overal. Zoek het met name in problemen die groot zijn en lastig op te lossen door (individuele) leden, bijvoorbeeld knelpunten op de arbeidsmarkt. Zoek in een cocreatieproject naar oplossingen die door andere leden gemakkelijk over te nemen zijn.

Tip 5. Onderschat de mogelijkheden niet
Realiseer je tenslotte dat je al tot op zekere hoogte met cocreatie bezig bent, want je bent een vereniging. Maar door dat meer bewust en gericht te doen kun je de waarde van de mogelijkheden die leden al hebben om te participeren nog eens flink vergroten.

bron: Erick Lanke bij Association Success