trouwe achterban voor knrm

Van een klein initiatief in 1824 is de KNRM uitgegroeid tot een professionele organisatie, die 24 uur per dag inzetbaar is voor het redden en helpen van mensen die op of rond het water in de problemen komen. Met 1.300 vrijwilligers op 45 reddingstations en 80 reddingboten is de KNRM de belangrijkste partner voor de Kustwacht als het gaat om Search and Rescue.

De KNRM is volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters.

DONATEURS 
De KNRM roeit tegen de stroom in. Dat begon al bij de roeireddingboot die door de branding heen moest om mensen in nood te helpen. De KNRM is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters en niet van de overheid. Vrijwillige redders, vrijwillige bijdragen van donateurs en kosteloze hulpverlening zijn sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt. Gelukkig weet de KNRM nog steeds voldoende vrijwilligers aan zich te binden. De KNRM heeft daarnaast een trouwe achterban. Bijna 100.000 betrokken donateurs, die ondanks dat grote goede doelen snel de steun van trouwe donateurs verliezen, zichzelf niet zien als donateur, maar als verlengstuk van de redders op het water: de redder aan de wal. Zij geven veelal aan de KNRM vanwege het vrijwillige karakter van het werk.


NOVEMBER 
Op zaterdag 9 november, twee dagen voor de 195e verjaardag van de KNRM, eren de vrijwilligers van de KNRM de 'Redders aan de wal' die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken door hen uit te nodigen op de reddingstations. November is van oudsher de maand dat de reddingsstations de trouwe donateurs ontvangen, omdat de KNRM op 11 november haar oprichting in 1824 viert. De traditie om donateurs na een 'dienstverband' van 25, 40, 50 en 60 jaar (en soms 70 en een van 80 jaar) een attentie toe te sturen en uit te nodigen op de reddingstations om persoonlijk kennis te komen maken bestaat bij de KNRM al heel lang. 

lees verder op de site van KNRM