tweede kamer wil ander bestuur onderwijscoöperatie

Het voltallige bestuur van de Onderwijscoöperatie moet opstappen en plaatsmaken voor leraren. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat het kabinet ingrijpt en zorgt dat er zo snel mogelijk een interim-bestuur komt van leraren. De twee partijen in de Tweede Kamer zien dat leraren niet meer geloven in de dagelijkse leiding van hun beroepsgroep. "De leraren hebben geen vertrouwen in het bestuur. Dat komt niet meer goed", zegt D66-Kamerlid Van Meenen.

 De Tweede Kamer heeft een motie van die strekking aangenomen, die was ingediend door  Paul van Meenen en zijn collega CDA-Tweede Kamerlid (en voormalig voorzitter van CNV Onderwijs) Michel Rog.

(toevoeging redactie) De Onderwijscoöperatie verenigt vier organisaties die leraren vertegenwoordigen. Dit is de structuur. De organisatie heeft per 1 januari 2017 een verplicht register voor leraren in het leven geroepen. Dit wordt door veel leraren ervaren als een ingreep van bovenaf en roept weerstand op.

bron foto: Kennisland