uitvoering pensioenwet start snel: “knopen doorhakken en doorgaan”

Ook de Pensioenfederatie is lid van DNA. Zij zijn de afgelopen tijd erg druk geweest met de omvorming van het pensioen, maar er zit nu schot de zaak. Wat voor impact heeft dit op hun vereniging? 

“We zijn al lang bezig met de voorbereidingen, maar vanaf nu kunnen we samen met de sociale partners echt knopen doorhakken” zo reageert Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie op het groene licht dat de Eerste Kamer vanavond gaf op de Wet toekomst pensioenen. “Wij als pensioenfondsen van Nederland zijn blij met deze uitslag, waardoor we op 1 juli mogen beginnen met de uitvoering.”

“Pensioenfondsen zijn nu aan zet. Er komt heel veel werk op ons af”, voorziet Jaarsma. “Kleine en grote fondsen en hun uitvoeringsorganisaties gaan samen die uitdaging aan. Eén ding is zeker: als we klaar zijn in 2028, dan heeft Nederland een pensioen dat klaar is voor de toekomst. Een pensioen dat ook beter dan nu kan meegroeien met de stijgende prijzen.”

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet past bij deze eeuw.”

Keuzes en communiceren
Wat hebben pensioenfondsen nu op hun bord liggen? Jaarsma: “Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, het is dus logisch dat binnenkort de vakbonden en de werkgevers samen bepalen wat het beste is voor werknemers. Zo kiezen zij één van de regelingen die in de wet staan, daarna maken pensioenfondsen een plan hoe ze die gaan invoeren. DNB en AFM kijken als toezichthouder continu mee. Tijdens deze stappen en zeker daarna communiceren pensioenfondsen met hun deelnemers, zodat voor iedereen duidelijk is wat er verandert aan zijn persoonlijke perspectief of situatie.”

Vertrouwen en vaart
De deadline is een jaar verschoven, naar 1 januari 2028. Volgens Jaarsma hebben de fondsen door dit extra jaar nog meer tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel: “Verschillende pensioenfondsen kunnen dat op verschillende momenten doen, dus niet in één grote ‘big bang’. Die tijd voor spreiding is nuttig. Het is belangrijk dat de vaart in alle processen blijft.”

Wat doet de Pensioenfederatie? “We ondersteunden onze leden al op veel manieren in de voorbereiding op de nieuwe wet”, zo blikt de voorzitter terug. “Dat blijven we doen in de komende jaren, waarin deze mega-operatie zorgvuldig uitgevoerd wordt met de belangen van alle deelnemers voor ogen. We doen er samen alles aan om 13 miljoen werkenden, gepensioneerden en nabestaanden een waardevol pensioen te verschaffen. Dat is en blijft onze missie.”

Bron: Pensioenfederatie