verenigingen: alle kansen en uitdagingen op een rij

De afgelopen jaren veranderde er veel in het speelveld van branche- en beroepsverenigingen. Community software leverancier Yunits, partner van DNA, vroeg een aantal toonaangevende verenigingen naar die veranderingen, hoe ze daarmee omgaan en hoe ze de toekomst zien voor hun branche. In dit eerste deel van deze tweedelige serie delen 5 toonaangevende verenigingen hun visie op de toekomst.
Yunits sprak hiervoor met:

  • Verenigingsexpert Ivan Pouwels van Cooperation Next.
  • Erica Looren de Jong, hoofd communicatie en ledenservice van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
  • Madelon Vink, manager communicatie & public affairs van Vereniging Waterbedrijven in Nederland (VEWIN).
  • Marc van Rosmalen, algemeen directeur van de Vereniging Hoveniers & Groenvoorzieners (VHG).
  • Carina Pelt, coördinator communicatie & pers van Transport & Logistiek Nederland (TLN).

Hun belangrijkste inzichten

' Verenigingen hebben te maken met een stapeling van grote maatschappelijke thema's. Dit biedt kansen als branche- of beroepsvereniging maar vraagt ook meer inbreng van leden.' 
' Een combinatie van fysieke ontmoetingen en digitaal contact en interactie gaan hand in hand.' 

 

De opeenstapeling van grote maatschappelijke thema’s
 

Verenigingen hebben te maken met een stapeling van grote maatschappelijke thema's. Dit biedt kansen als branche- of beroepsvereniging maar vraagt ook meer inbreng van leden.

Ivan Pouwels (Cooperation Next): ”Vroeger had je als branchevereniging één of twee grote opgaves. Nu heb je te maken met stikstof, prijsinflatie, arbeidsmarktkrapte, klimaatverandering, duurzaamheid, migratie, technologische innovaties, enzovoorts. Het is aan de verenigingen en bedrijven om daar een oplossing voor te vinden. Branches moeten daar steeds vaker een rol in spelen. Vroeger was dat nadrukkelijk de overheid. Nu vindt daar een verschuiving plaats en moet de oplossing grotendeels vanuit de sector komen.
De uitdaging zit dan vooral aan de kant van het bedrijfsleven. Grote koplopers kunnen zo’n transitie goed doormaken. Maar voor veel mkb-bedrijven is het lastiger om het hoofd boven water te houden. Een groot deel van het bedrijfsleven heeft het momenteel moeilijk.” 

Die opeenstapeling van dossiers horen we ook terug bij een aantal verenigingen.

Erica Looren de Jong (NBA): “De afgelopen periode speelden meerdere grote publieke thema’s. Eerst de coronapandemie en de daarbij behorende steunmaatregelen waar accountants een rol hadden in de verantwoording hiervan. Daarna de sanctiewetgeving naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Veel ondernemers hadden Russische partijen in hun keten. Als organisatie moesten we razendsnel ontrafelen wat er veranderde op verschillende vlakken en bij onze leden kenbaar maken hoe zij moesten handelen.”
 

Elkaar fysiek en digiaal ontmoeten 


Leden activeer je het beste wanneer zowel fysieke ontmoetingen als digitaal contact en interactie mogelijk en gemakkelijk zijn. Zo merkte de Nederlandse Vereniging van Accountants (NBA) dat leden het digitale ledenplatform pas echt gingen gebruiken, nadat zij elkaar fysiek ontmoetten tijdens een bijeenkomst.

Erica Looren de Jong (NBA): “We hebben momenteel een online community platform voor leden, dat is naast de website nba.nl en de nieuwspagina accountant.nl. Midden in coronatijd lanceerden we het platform maar het komt nu pas op echt op gang. We hebben 22.000 leden, maar er is pas sprake van een community als mensen interacteren en actief bijdragen. Zo bleek de mogelijkheid van fysiek contact cruciaal te zijn voor het succes van de digitale community. En dat ging niet tijdens de coronapandemie.

Onze digitale initiatieven gingen pas vliegen toen we elkaar ontmoetten, in tegenstelling tot onze verwachtingen. Bouwen aan een community kost heel veel tijd van de voortrekkers. De 90/9/1 regel gaat dan ook op: 2.000 zitten erop, 10% is actief en 1% doet heel veel. En die ene procent neemt toe als er eerst een fysieke connectie heeft plaatsgevonden.”

Ook de Vereniging voor Waterbedrijven Nederland (VEWIN) ziet dat een combinatie van fysiek en digitaal goed werkt. Madelon Vink: “Directe communicatie werkt goed en dat kan ook omdat wij een kleine vereniging zijn. Het is ook altijd goed om elkaar te ontmoeten. Zo hebben we fysieke stuurgroep vergaderingen. Maar daarnaast zetten we in op digitaal contact, bijvoorbeeld met Teams bij urgente zaken of briefings met woordvoerders. Maar om elkaar goed te blijven vinden, moet je elkaar af en toe ook fysiek ontmoeten.”

Bij sommige verenigingen staat het digitaliseren van ledencontact nog in de steigers. Marc van Rosmalen (VHG) vult aan: “De groepen die we nu hebben, komen periodiek bij elkaar en maken gebruik van WhatsApp. Hier stellen ze vragen en delen ze kennis met elkaar. Toch is WhatsApp beperkt qua interactie, en ook de archieffunctie ontbreekt. En de kennis uit de groep is lastiger te delen met een grotere groep. Dat doen we vooral via de website, een app, een nieuwsbrief en een papieren magazine. Hier is zeker nog winst te behalen. 

In mijn vorige opdracht bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn we bijvoorbeeld gestart met het vormgeven van een digitale community. Want de verbondenheid van leden onderling en de band tussen de vereniging en haar leden is veel makkelijker te faciliteren via een digitaal platform.”

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Volgende week publiceren wij het tweede deel van deze serie.  Het hele onderzoek van community software leverancier Yunits met de uitgebreide interviews lees je hier: Hoe blijf je als vereniging relevant in 2023?