verlenging tijdelijke wet covid-19 justitie en veiligheid

De tijdelijke wet covid-19 Justitie en Veiligheid is wederom verlengd, namelijk tot 1 februari 2021. De huidige wet loopt per 1 december 2020 af. 

Zoals eerder gemeld, is nu het beleid verlengen, tenzij ten minste twee maanden voordat de wet zou aflopen een aankondiging wordt gedaan om de regeling te laten vervallen.
Gelet op de huidige situatie, nemen wij voorlopig aan dat er nog steeds behoefte bestaat aan de regeling, ook in het nieuwe jaar.

Voor de volledigheid bijgaand het besluit tot verlenging.