willen kiezen: een nieuwe strategie voor khn

Voorzitter Marijke Vuik ( KHN) is, als we haar spreken, nog midden in het proces om te komen tot een nieuwe strategie. Bovendien is ze dan nog op zoek naar een nieuwe directeur. Ze rekent op goede resultaten voor beide. Toch deelt zij op het aankomende Verenigingscongres haar bevindingen als spreker tijdens een inspiratiesessie.

Marijke Vuik is sinds voorjaar 2023 actief in haar rol als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en vrij snel aan de slag gegaan met het strategietraject. “Dat is uiteraard iets waar elke vereniging om de paar jaar mee te maken heeft. En het is heel belangrijk omdat het je helpt om je focus weer scherp te krijgen. Er is altijd meer vraag dan je kunt doen. We zijn de komende tijd bezig om de nieuwe strategie echt vast te leggen, dus ik kan nu nog niet precies op inhoud zeggen wat eruit komt. Maar ik kan wel al iets vertellen over het proces.”

Wat niet

“Voor ons was het belangrijk om goed te kijken naar wat we wel en niet zouden gaan doen. Er zijn bijvoorbeeld zoveel data beschikbaar, dat we hebben besloten om deze keer geen nieuw eigen onderzoek te doen. We wilden geen wiel opnieuw uitvinden. We hebben heel goed gekeken: Wat ligt er al.”

Leden betrekken

“Met zo’n fijnmazig netwerk als wij in de vereniging hebben, met regionale en lokale besturen waar in totaal 1200 bestuursleden actief zijn, kunnen we goed communiceren met elkaar en effectief lobbyen. Ook hebben we intensief contact met individuele leden via onze regiomanagers. Voor de werkgroepen hebben we expliciet ook leden gezocht die zich wel betrokken voelen maar niet altijd al actief zijn in een bestuur bijvoorbeeld.  Uiteraard is de ledenraad vanaf het begin betrokken bij het traject en we hebben tussentijds een dag georganiseerd om verenigingsbreed met de leden af te stemmen waar we naartoe willen.”

Team raadplegen

“In de werkgroepen – er is er een voor governance, voor interne analyse, externe analyse en overkoepelend voor het hele strategieproces – werken leden, vertegenwoordigers van het landelijk bestuur en de werkorganisatie met elkaar samen. Elke werkgroep heeft idealiter tien leden. Maar we hebben ook een aparte dag georganiseerd met het hele team. Mensen uit de werkorganisatie zien toch weer andere dingen dan leden.”

Scherp maken

“We vroegen bijvoorbeeld aan deelnemers om aan te geven waar zij denken dat KHN nu staat en waarheen we bewegen. We hebben ook keuzen voorgelegd om scherp te krijgen waar we naartoe willen, bijvoorbeeld voor de missie-elementen. Zijn we behoudend of vernieuwend? Is onze rol economisch of maatschappelijk? Richten we ons op de kern van het ondernemen of op de voorwaarden? We hebben een hele brede doelgroep en dan ook nog eens te maken met blurring en branchevervaging. Waar leggen we de focus – kijken we naar de leden op de grens van de sector of alleen naar de kern?”

Rol van de vereniging

Ik zie ook bij collega verenigingen dat we steeds minder de rol pakken om veel zelf te ontwikkelen voor leden en steeds meer de rol om een platform te bieden waarin leden met elkaar best practices kunnen delen en zelf samenwerking opzoeken. Leden zien elkaar steeds meer als collega’s en minder als concurrent. Wij hebben bijvoorbeeld een grote groep koplopers op het gebied van voedselverspilling tegen gaan, die willen hun kennis graag delen en samenwerken. Leden verwachten nu dat de vereniging tussen hen in staat en niet op afstand en boven de leden.”

Voorzitter uit de leden

Met Vuik heeft KHN gekozen voor een voorzitter uit de leden. Dat past prima bij een vereniging die tussen de leden wil staan, maar kan wel belastend zijn voor een jonge ondernemer, zeker als er tijdelijk geen verenigingsdirecteur is. Vuik: “Ik ben trots en blij met het team in mijn bedrijf. Tot nu toe gaat het goed. En er zijn goede kandidaten voor de directeursfunctie.”
En omdat de vertrekkend directeur Dirk Beljaarts in het nieuwe kabinet stapt, zijn de lijnen in de toekomst kort.

Wil je graag deelnemen aan het Verenigingscongres op 4 oktober 2024? Boek dan hier je ticket. Wil je met meer dan 2 collega's komen? Dan kunnen we jou een speciale aanbieding doen. Neem voor de mogelijkheden en voorwaarden contact op met Atty van der Schoot.