zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden

Werkgevers moeten zich inspannen om de leegloop van de vakbeweging te helpen stoppen. Er komen experimenten bij bedrijven om de vakbond actief te promoten onder nieuwe werknemers, door flyers te verspreiden en proeflidmaatschappen aan te bieden tegen gereduceerd tarief. Bij succes kan een landelijke uitrol volgen.